İshak Yazıcı

Tefsirci

Doğum
Eğitim
İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü

Tefsirci. 1947, Subaşı / Kemaliye / Erzincan doğumlu. İlköğrenimini doğduğu köyde, ortaöğrenimini İstanbul İmam Hatip Okulunda tamamladı. İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü (1971) mezunu. Doktorasını Atatürk Üniversitesi İslâmi İlimler Fakültesinde tamamladı. Yurdun çeşitli yerlerinde öğretmenlik ve yöneticilik görevlerinde bulundu. Samsun Yüksek İslâm Enstitüsünde tefsir asistanı ve öğretim üyesi olarak çalıştı (1977). Aynı fakültede profesörlüğe yükseldi (1997). Tefsir Anabilim Dalı başkanlığı görevini yürüttü.

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA-İNCELEME: Hakâ-iku’t Tefsir li Ebi Abdirrahman es-Sülemi (1996), Muhammed Abduh ve Reşid Rıza’nın İman İslâm ve Kur’an’a Bakış Açıları (1996), Ebu’l-Leys ve Tefsirinin Bilinmeyen Kaynakları Hakkında Mukayeseli Bir Araştırma (1996).

ÇEVİRİ: Ebu’l-Leys es-Semerkan-di’nin Tefsirinin Bazı Hususiyetleri (Semerkandi’den).

KAYNAK: Prof. Dr. Yakup Çiçek-Bünyamin Açıkalın / Türkiye İlâhiyat Fakülteleri Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Elemanları Biyografileri (2000), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör