Bedreddin Çetiner

Tefsirci

Doğum
Eğitim
Konya Yüksek İslâm Enstitüsü

Tefsirci. 1949, Reis / Akşehir / Konya doğumlu. Konya İHO (1967) ve Konya Yüksek İslâm Enstitüsü (1971) mezunu. Diyanet İşleri Başkanlığınca Konya’da açılan iki yıl süreli Aşere ve Takrib kursuna katılarak Kırâât-ı Aşere’yi başarıyla bitirdi. Yurdun çeşitli yerlerinde müftülük, vaizlik görevlerinde bulundu. Diyanet İşleri Başkanlığının İstanbul Haseki’de açtığı İhtisas Kursuna katıldı (1976). İki senelik ihtisastan sonra İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü Arap Dili ve Edebiyatı asistanlığını kazanarak bu göreve geçti (1977). Bir yıl sonra aynı enstitüde Arap Dili ve Edebiyatı öğretim üyeliği ve müdür yardımcılığına atandı. 1983’te doktorasını bitirdi ve Arap Dili ve Edebiyatı yardımcı doçentliğine yükseldi. Bilgi ve görgüsünü arttırmak ve tefsir alanında araştırmalar yapmak üzere altı aylık bir süre için Mısır’a gitti (1986). Kahire’deki el-Ezher, Kahire ve Ayn Şems üniversitelerinin kütüphaneleri ile Darü’l-Kütübi’l-Mısriyye’de araştırmalar yaptı. Tefsir Anabilim Dalında doçentliğe yükseldi (1987). Cezayir’in Constantine şehrinde bulunan Emir Abdülkadir İslâmî İlimler Üniversitesinin daveti ile bu üniversitede sözleşmeli öğretim görevlisi olarak yarı yıl tefsir alanında görevli olarak çalıştı (1990-91). 1993 yılı sonlarında Tefsir Anabilim Dalında profesörlüğe yükseldi. Malezya’ya giderek iki yıl süreyle Malezya Uluslararası İslâm Üniversitesi İslâmî ve Beşerî Bilimler Fakültesinin Tefsir-Hadis Bölümünde Tefsir ve Kur’an İlimleri öğretim üyesi olarak çalıştı (1995). Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde Tefsir Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak görev yaptı.

ESERLERİ (Çeviri ve yayıma hazırlama):

El-Laihatu’l-Berkıyyat (Fazli-i İlahi Osman İbn Fethullah Atpazari’nin eserinin tahkikli neşri, 1987), Hadislerle Kur’an-ı Kerim Tefsiri (İbn Kesir’in Tefsiru’l-Kur’ani’l-Azim’inin tahkikli neşri, 1987), Hacı M.Zihni Efendi’nin Meşahiru’n-nisa adlı eserinin sadeleştirilerek neşre hazırlanması, Hadimi’nin Tarikat-ı Muhammediyye Şerhi Berika adlı eserinin kısmen tercümesi (1988), Resul ve Ahlâk (Yusuf Ertuğrul ile, 1988), Müslüman Gençliğin Eğitimi (Dr. Ali Abdülhalim Mahmud’un Terbiyetü’n-Müslim adlı eserinden, 1997).

HAKKINDA: Prof. Dr. Yakup Çiçek-Bünyamin Açıkalın / Türkiye İlâhiyat Fakülteleri Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Elemanları Biyografileri (2000). 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör