Muhammed Aydın

Tefsirci

Doğum
Eğitim
Ümmü’l-Kurâ Üniversitesi Arap Dili Enstitüsü

Tefsirci. 1959, Aksu / Hendek / Sakarya doğumlu. Aksu Köyü İlkokulu (1971), Hendek Ortaokulu (1974), Sakarya İmam Hatip Lisesi (1978) mezunu. Mekke’de bulunan Ümmü’l-Kurâ Üniversitesi Arap Dili Enstitüsünü (1984) bitirdi. Aynı üniversitenin Usulü’d-Din ve’d-Da’ve (İslâm Dini Esasları) Fakültesi Tefsir ve Hadis Bölümü ile Tefsir Anabilim Dalında “el-Esmâü’l-Hüsnâ ve Münâsebâtühâ Li’l-Âyât elletî Hutimet Bihâ (Min evveli sûreti’l-Mâide İlâ Ahiri sûreti’l-Mü’minûn)” teziyle yüksek lisansını danışmanlığında tamamladı (1989). Doktorasını Hatîp İskâfi (ö. 420/1028)’ye ait Dürretü’t-Tenzîl ve Gurretü’t-Te’vîl adlı kitabın edisyon kritiği ile 1994 yılında tamamladı. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde  okutman olarak çalıştı (1994-1996). Aynı üniversitede 2004 yılından itibaren doçent olarak Tefsir Anabilim Dalında görev yaptı. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin dekan yardımcılığını 2003 yılından itibaren yürüttü.

Makaleleri Mısır ve Türkiye’de yayımlandı. Yurtiçinde ve yurtdışında pek çok kitaba katkıda bulundu. Doktora tezi olarak hazırladığı çalışması Mekke Ümmü’l-Kura Üniversitesi tarafından 1994 yılında basımı yapılmakla ödüllendirildi. Birçok bilimsel toplantıda bildiri sundu.

ESERLERİ (Araştırma-İnceleme):

Ayetlerin Sonunda Bulunan Esma-i Hüsnâ’nın Ayetlerle Olan Bağlantısı (Maide-Mü’minün  Sûreleri arasında Esma-i Hüsna ile biten ayetlerin tefsiri, 1989), Kur’an-ı Kerimde Tekrar Olunan Üslûp ve Lafız Yönünden Birbirine Benzeyen Ayetlerin Hikmet ve Sebeplerini Araştıran Hatip El-İskafi’ye Ait Dürretü’t- Tenzil ve Gurretü’t- Te’vil, Kur’an-ı Kerimi Ezberleme Yolları ve Ezberde Türk Tecrübeleri, Kur’an-ı Kerim’de Lafzî Müteşâbihler (1998), Kur’an’ın Metni Üzerindeki Tartışmalar (2001),  Kur’an’da Benzer Ayetlerdeki Anlatım Farklılıkları (2001).

HAKKINDA: Yakup Çiçek - Bünyamin Açıkalın / Türkiye İlâhiyat Fakülteleri Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Elemanları Biyografileri (2000). 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör