Yusuf Râîf Efendi (İskenderpaşazade)

Divan Şairi

Doğum
-
Ölüm
-

19. Yüzyıl divan şairlerinden (D. ?, Diyarbekir - Ö. 1889). Çok sayıda şair, ilim ve devlet adamı yetiştiren İskenderpaşa ailesidendir. Asıl adı Yusuf'dur. Yusuf Raif Efendi olarak daha çok bilinmektedir. Tahsilini tamamladıktan sonra adalete intisap ederek âza mülâzımı ve hâkim olarak vazife görmüştür. Dedesinin yaptırdığı İskender Paşa Camii avlusundaki türbede gö­mülüdür.

Yusuf Râif Efendi, yaşadığı dönemin ünlü dîvan sahibi şairlerdendir. Tasavvufa âşinâ olup, şiirleri de çoğunlukla mutasavvıfanedir. Yazma olan dîvanı ayni aileye mensup merhum Avukat Reşit İskenderoğlu'nda idi. Reşit İskenderoğlu, sağlığında bu divandan seçtiği bazı şiirleri "Diyarbakırlı Şair Dede ve Ozan torunu" adlı eserinde ya­yımlamıştır. Aşağıdaki parçalar bu divanından alınmıştır:

KAYNAK: Şevket Beysanoğlu / Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları (c. 2, 2. bas. 1997, s. 3, 36), Reşit İskenderoğlu / "Diyarbakırlı Şair Dede ve Ozan torunu (Ankara 1990).

 

 

 

GAZEL

Sebû-yi bâde-i vahdetle ben işretdeyim şimdi

Olub sermest ü şeydâ vâdi-i hayretteyim şimdi

 

Sinem bir tûr-i Sinâ Mûsi-i tab'im tecellide

Fenâ buldu fenayım âlem-i vahdetteyim şimdi

 

Safâ-yi hatırım var nefyile ispatdan geçtim

Yetiştim münteha-i aşka ben vuslattayım şimdi

 

Şühud-i âlem-i ma'nadayım bana sormayın halim

Sada-yi len-teraniden aceb dehşetdeyim şimdi

 

Rakib-i bed-menş varsın işitsin bağrı çâk olsun

Bihamdillah RÂİF yar ile sohbetteyim şimdi

 

KAYNAK: Şevket Beysanoğlu / Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları (c. 2, 2. bas. 1997, s. 3, 36),

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör