Mevlüt Albayrak

İslam Felsefecisi, Felsefeci

Eğitim
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi
Burç

İslam felsefecisi. Lisans eğitimini Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde (1987), yüksek lisansını Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslâm Bilimlerinde (1993), doktorasını Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimlerinde (1997) tamamladı. Süleyman Demirel Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Din Felsefesinde doçent olarak görev yaptı.

Süreç din felsefesi, ekoloji ve din, dini çoğulculuk, ahlak, din ve felsefe, din ve bilim ilişkisi konularında çalıştı. Makaleleri, Arayışlar, İslâmî Araştırmalar (Gazali Özel Sayısı), Tabula Rasa, Dinî Araştırmalar, Tasavvuf dergilerinde yayımlandı.

ESERLERİ:

Tanrı ve Süreç (2001), İbn Sina ve Whitehead Açısından Tanrı - Âlem İlişkisi ve Kötülük Problemi (2001). 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör