Hanifi Özcan

İslam Felsefecisi, Felsefeci

Doğum
05 Mayıs, 1954
Eğitim
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslâm Felsefesi ve Kelam Bölümü
Burç

İslâm felsefecisi. 5 Mayıs 1954, Yahyalı / Kayseri doğumlu. İlköğrenimini doğduğu yerde, ortaöğrenimini Kayseri Lisesinde tamamladı. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslâm Felsefesi ve Kelam Bölümü (1979) mezunu. Bitirdiği fakülteye asistan olarak girdi. Doktora çalışmasını Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde (1985) yaptı. 1986 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Din Felsefesi ve Mantık Anabilim Dalına yardımcı doçent olarak atandı. 1990 yılında doçent, 1996 yılında profesör oldu. Felsefe Tarihi, Mantık ve Din Felsefesi Anabilim dallarına başkanlık görevlerinde bulundu.

 Din felsefesi, İslâm felsefesi ve Türk-İslâm düşüncesi alanlarında Türkçe ve İngilizce olarak kaleme alınmış çeşitli yazıları 1996’dan itibaren Journal of Islamic Studies (İngiltere), Hamdard Islamicus (Pakistan), Islamochristiana (İtalya), DEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, İslâmi Araştırmalar, Diyaneti, Kubbealtı Akademi Mecmuası gibi dergiler ile bazı ortak kitaplarda yayımlandı. Türkler Ansiklopedisi, Genel Türk Tarihi Ansiklopedisi ile TDV İslâm Ansiklopedisi’ne maddeler yazdı.

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA-İNCELEME: Epistemolojik Açıdan İman (1992), Maturidi’de Bilgi Problemi (1993), Maturidi’de Dinî Çoğulculuk (1995).

ÇEVİRİ: Füsusü’l-Medeni (Fara-bi’den, siyaset felsefesine dair görüşler, 1987), Mutluluk Yoluna Yöneltme (Farabi’den, Tenbih Ala Sebili’s-Saade, 1993), Müslüman Aydın (W. Montgomery Watt’tan, Gazali hakkında, 1989).

KAYNAK: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör