Bekir Karlığa

İlahiyat Profesörü, Araştırmacı Yazar, İslam Felsefecisi, Akademisyen, Araştırmacı

Doğum
Eğitim
İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü

İlahiyat profesörü, ilahiyatçı ve felsefeci, İslâm felsefesi araştırmacısı, yazar. 1947 yılında, Adıyaman’ın Besni ilçesinde dünyaya geldi. 6 yaşında, babasından Kur’an-ı Kerim ve Arapça öğrenmeye başladı.1955 yılında, Urfa’ya giderek klasik usulde Arapça ve dini ilimler öğreten özel medreselerde eğitim gördü.1959 yılında, Diyarbakır ve çevresinde, Arapça, Farsça ve dini ilimler eğitimi veren medreselerde öğrenimini tamamlamaya çalıştı.

1961 yılında, İlkokul diploması alarak, Maraş İmam Hatip Okulu’na girdi, 1968 yılında mezun oldu ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nda Edirne’nin Keşan İlçesi Vaizi olarak göreve başladı. Aynı yıl, İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nü kazandı ve İstanbul, Üsküdar Vaizliği görevine atandı.

1972 yılında, İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun olduktan sonra, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümünde başladığı Felsefe lisans öğrenimini 1977 yılında tamamladı. Aynı yıl, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Türk-İslam Düşüncesi Tarihi Kürsüsü’nde Doktora çalışmasına başladı.

1980 yılında, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Türk-İslam Düşüncesi Tarihi Kürsüsü Başkanı Sayın Prof. Dr. Nihat Keklik’in başkanlığında hazırladığı “İslam Kaynakları ve Filozofları Işığında Pythagoras ve Presokratik Filozoflar” başlıklı teziyle Felsefe Doktoru unvanını aldı.

1977 yılında, İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nde Felsefe ve Mantık Asistanı olarak başladığı akademik kariyerine, 1982 yılında bu kurumların İlahiyat Fakültesi’ne dönüştürülmesi üzerine, Yardımcı Doçent ve Kelam Bölümü Başkanı olarak devam etti.

1984 yılında, Paris’e giderek bir yıl süreyle İslam düşüncesinin Batı düşüncesine etkileri konusunda ilmi araştırmalar yaptı.1987 yılında, Doçent oldu ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Bölümü Başkanlığı görevine getirildi.1993 yılında Profesör oldu. 2008 yılında kendi isteğiyle emekliye ayrılıncaya kadar 12 yıla yakın bir süre Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Bölümü Başkanlığı görevini sürdürdü.

Prof. Dr. Bekir Karlıdağ, emekli olduktan sonra, Türkiye’nin ilk akademik medeniyet araştırmaları merkezi olan Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi’ni (MEDAM)ı kurdu. Aynı yıl Başbakan Müşaviri ve Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Türkiye Eşgüdüm Kurulu Başkanlığı görevine getirildi. Bu çerçevede Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Enstitüsü’nün (MEDİT) kuruluşunu gerçekleştirdi.

Araştırmalarını İslâm düşüncesinin oluşumu, gelişimi ve evrensel düşünceye katkıları üzerine yoğunlaştırmış olup, bir yıl süreyle Paris’te İslâm düşüncesinin Batı düşüncesi üzerinde etkileri konusunda araştırma yapmıştır. Başta Fi Zilal’il Kur’an ve İbn Kesir tefsirleri ile Tehafütü’l Felasife ve Faslu’l Makal tercümeleri olmak üzere telif-çeviri toplam kırk civarında eseri bulunmaktadır.

Prof. Dr. Bekir Karlığa gerek Türkiye’de ve gerekse yurt dışındaki birçok uluslararası toplantılara katılmış, ayrıca çok sayıda yüksek lisans ve doktora tezi yönetmiş ve birçok tezde jüri üyesi olarak görev almıştır.

ESERLERİ:

Evliya Çelebi'nin Dünyası (kolektif, 2000), İslam Geleneğinden Günümüze Şehir ve Yerel Yönetimler (2 Cilt Takım, kolektif, 2005), İslam Düşüncesinin Batı Düşüncesine Etkileri, Din ve Düşünce (2012), Islahatçı Bir İslam Düşünürü - Tunuslu Hayreddin Paşa ve Tanzimat (2013), Din ve Medeniyet (2012), Kur'an'ı Nasıl Anlayalım (Mevdudi’den, çev, 2012), Kur'an'ı Nasıl Okuyalım (Muhammed Ali Kutub’dan, çev, 2013), Evliya Çelebi Atlası (2013), Batı'yı Aydınlatan İslam Düşünürü (2014), Global Civilizations Exhibition (2016), Batıya Doğru Akan Nehir (2017), Farabi - Bir Medeniyet Düşünürü (2017), Al-Farabi - A Civilization Philosopher (2017), Evliya Çelebi'nin Şehirleri (tsz), İslam Düşüncesinin Batı Düşüncesine Etkileri –I (tsz).

KAYNAKÇA: İhsan Işık / Yazarlar Sözlüğü (1990, 1998) - Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007), Prof. Dr. Bekir Karlığa Resmi Web Sitesi – Biyografi (bekirkarliga.com, 16.08, 2017).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör