Mahmut Kaya

İslam Felsefecisi

Doğum
Eğitim
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap Fars Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

İslâm felsefesi araştırmacısı. 1945, Artova / Tokat doğumlu. İstanbul’da geleneksel din eğitimi gördü (1955). İlk ve ortaöğrenimini de bu süreç içerisinde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap-Fars Dilleri ve Edebiyatları Bölümü (1972) mezunu. Aynı fakültenin Felsefe Bölümü Türk-İslâm Düşüncesi Tarihi Kürsüsünde (1977) asistan oldu. Doktorasını (1979) aynı kürsüde tamamladı. 1982’de yardımcı doçent, 1986’da doçent, 1992 yılında profesör oldu. İÜ Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Türk İslâm Düşüncesi Anabilim Dalı Başkanlığı ve İslâm Araştırmaları Merkezi müdürlüğü görevlerinde bulundu.

Makalelerini Felsefe Arkivi, Sosyoloji Dergisi, İslâmî Sosyal Bilimler Dergisi, İslam Tetkikleri Dergisi gibi dergilerde yayımladı. TDV İslâm Ansiklopedisinde bilim kurulu üyesi olarak yer aldı.

ESERLERİ (Araştırma-İnceleme):

İslâm Kaynakları Işığında Aristoteles ve Felsefesi (1983), Kasîde-i Bürde’yi Türkçe Söyleyiş (2001), Kindî Felsefî Risâleler (çeviri-inceleme, 2002), İslâm Filozoflarından Felsefe Metinleri (2003).

HAKKINDA: Arif Gülderen / Kindî: Felsefî Risâleler (Virgül, sayı: 59, Şubat 2003).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör