İsmail Yakıt

İslam Felsefecisi

Doğum
Eğitim
Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi

İslâm felsefesi araştırmacısı. 1950, Kızılcabölük / Tavas / Denizli doğumlu. İlk ve ortaokulu memleketinde, liseyi Denizli’de bitirdi. Yükseköğrenimini Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde (1974) tamamladı. Doktorasını Millî Eğitim Bakanlığının bursuyla gittiği Fransa’da, Paris-IV Sorbonne Üniversitesinde yaptı (1979). Doktora tez çalışmaları sırasında Sorbonne Üniversitesinde Mukayeseli Felsefeler Dalında uzmanlık diploması (1976) aldı. Kahire (Mısır) Üniversitelerinde (1976-77) araştırmalarda bulundu. Paris Tıp Fakültesinin Juvisy Dokümantasyon Merkezinde araştırmalar yaparak “Anthropologie Biologique” sertifikası (1978) aldı.

Fransa’dan döndükten sonra Atatürk Üniversitesi İslâmi İlimler (İlâhiyat) Fakültesine asistan olarak (1980) girdi, 1982’de yardımcı doçent oldu. 1984’te İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Türk-İslâm Düşüncesi Tarihi Anabilim Dalına geçti.  1986’da doçentliğe, 1993’te profesörlüğe yükseltildi. Süleyman Demirel Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi dekanlığına tayin edildi. Bu arada Sosyal Bilimler Enstitüsünün müdürlüğünü de   (1993-99) yürüttü. 

 Makaleleri Millî Eğitim ve Kültür, Felsefe Arkivi, Bilim ve Tasavvuf Dergisi, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Türk Edebiyatı, Ufuk Çizgisi, Süleyman Demirel Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Türk Yurdu dergilerinde yayımlandı. Bilimsel toplantılara katılarak bildiriler surdu. Çalışmalarının bir kısmı İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Almanca ve Japoncaya çevrildi. Prof. Dr. Erol Güngör’ün Anısına Armağan ve Osmanlı kitaplarına bölüm yazdı.

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA-İNCELEME: Ihvân-ı Safâ Felsefesinde Bilgi Problemi (1985), Türk-İslâm Kültüründe Ebced Hesabı ve Tarih Düşürme (1992), Batı Düşüncesi ve Mevlâna (1993), Atatürk ve Din (1999), Türk-İslâm Düşüncesi Üzerine Araştırmalar (2002), İslâm’da Bilim Tarihi (2002), Arşiv Belgeleri Işığında Kızılcabölük (2002), Yunus Emre’de Sembolizm: Çıktım Erik Dalına (2002), Osmanlı Araştırmaları (2002), Kur’an’ı Anlamak (2003), Hz. Peygamberi Anlamak (2003), İslâm’ı Anlamak (2005).

ÇEVİRİ: İbn el -Arabî ve Fahreddin el-Râzî’nin Düşüncesinde İlâhî “BEN” ile Beşerî “BEN” (Prof. Dr. R. Arnaldez’den, 1985), İbn Sînâ Felsefesi ve Ortaçağ Avrupasındaki Etkileri (A. M. Goichon’dan, 1986).

KAYNAK: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör