Niksarlı Bedri

Halk Ozanı, Şair

Doğum
Ölüm
-

Halk şairi (D. 1846, Niksar / Tokat – Ö. 1899). Niksarlı Ispen Oğulları ailesindendir. Yusuf ve Cesurî adında iki kardeşi daha olup bunlardan Cesurî de Bedri gibi halk şairidir. Bedri, resmi bir öğrenim görmemiş olmamasına karşın, doğuştan gelen yeteneği sayesinde şiirde başarılı oldu. İstanbul, Ankara, Çorum, Samsun, Sivas, Trabzon, Erzurum gibi büyük şehirleri dolaşmış, her uğradığı yerde kendisini sevdirdi. Çoğu kez Trabzonlu Karan, Zileli Ceyhunî ve kardeşi Cesurî ile birlikte gezmiş, bun­larla karşılıklı söyleşmiştir. Muamma çözmede usta olan şairin şu dörtlüğü ünlüdür:

Bakmazsın Bedri’nin telaşlarına

Asla rahmeylemem göz yaşlarına

Cefa defterinin ders başlarına

Ya bir mum yapıştır ya tebeşir çek.”

HAKKINDA: Hasan Akar / Niksar Şairleri ve Şiirleri (2006).

 

KOŞMA


Azrail destini cana sunarken

Hıfzeyle bari cananımızı

Ecel peymânesi donup dönerken

Hıfzeyle şeytanda imanımızı

 

Şu dâr-ı fenadan göçüp giderken

Emanetini sana teslim ederken

Münkir, Nekir gelip sual ederken

Lâl eyleme bari lisanımızı

 

Dur etme babından Bedri’yi naçar

Ol rûz-i cezada eylemesin zâr

Habibin aşkına ey Ulu Gaffar

Affedip bağışla isyanımızı

 

     (Hasan Akar, Niksar Şiirleri ve Şairleri, 2006)

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör