Hacı Ali Paşa

Vali, Osmanlı Valisi

Doğum
-
Ölüm
00 Ekim, 1769
Eğitim
Enderun (Saray Mektebi)

18. Yüzyıl Osmanlı dönemi Diyarbekir valilerinden. (D. 1704 - Ö. Ekim 1769, Bender). Kel Ahmet Paşa ile Çorlulu Ali Paşa’nın kızının oğludur. Enderun (Saray Mektebi)’dan yetişerek kapıcıbaşı, mirahur-i sani ve kapıcılar kethüdası oldu. Vasıf Efendiden Makamat-i Harin okudu. Şubat Mart 1755’te vezirlik rütbesiyle Rumeli Beylerbeyi ve aynı yıl kaptan-ı derya yapıldı. Ekim-Kasım 1757’de, padişahın kendisini sadrazam (başbakan) yapmak istediği gece, kimi sebeplerden dolayı kaptanlık görevinden alınarak İstanköy’e sürüldü. Şubat-Mart 1760’da vezirliği iade edilerek İçel, Cemaziyelahir, Ocak 1761’de Vidin ve 1762/63’te Cidde Valisi oldu. Mekke Emiri ile babası gibi geçinememekle birlikte Adana, sonra Diyarbekir ve Mart 1767’de Halep Valisi yapıldı. Mart-Nisan 1768’de istifa etmişse de ardından Kars valisi, Nisan-Mayıs 1768’de İçel ve Safer, Haziran 1769’da da Sivas Valisi ve Bender Seraskeri oldu ve orada öldüğünde 65 yaşındaydı. Bender’in ic kalesinde toprağa verildi.

Hacı Ali Paşa; orta boylu, güzel yüzlü, vakur, bilgili, akıllı, adil, edip, zengin ve kısacası mükemmel bir insandı. Eşi Emetullah Sultan’ın kızı Hibetullah Hanımdı. Biri erkek, öteki kız olan iki çocukları dünyaya gelmişti.  

 KAYNAK:  Mehmed Süreyya / Sicill-i Osmanî (C. III, s.543, 1996).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör