Ali Galip Bey (Feyzioğlu)

Milletvekili, Vali, Devlet Adamı, Bürokrat, Siyasetçi

Doğum
Ölüm
Eğitim
Harp Akademisi

Siyaset ve devlet adamı, bürokrat, vali, milletvekili (D. 1871, Kayseri – Ö. 1932, Romanya). Kayserili Feyzioğlularından Emin Bey’in oğludur. 1895’te Harbiye Okulunu, 1897 yılında Harp Akademisini bitirdikten sonra Süvari Kurmay Yüzbaşı olarak orduya katıldı. Hürriyetin ilanında (1908) kendisinden küçük rütbeli subayların “Gizli Cemiyet”te önemli rol almalarını hazmedemedi ve o yüzden de İttihad ve Terakki fırkası yönetimiyle arası açıldı, Neticede ordudan istifa etti. Osmanlı Meclisi’ne Kayseri’den bağımsız mebus seçildi. 1919’da, Merkezi Elazığ olan Harput Valiliği’ne tayin edildi, Sivas Kongresi’ni dağıtmak ve başındakileri yakalayıp İstanbul’a göndermek üzere Sivas Vali ve Kumandanlığı’na verildi. Fakat bu görevi yerine getirmeyi başaramadı ve Halep’e kaçtı. Lozan Barış Antlaşması’ndan sonra, Adapazarı’nda 1 nolu Askeri Mahkeme’de yargılanıp beraat ettiği halde, Başvekil Rauf Bey’in isteğiyle “150’likler” listesine alınarak Romanya’ya gönderildi. Sürgünde iken 1932’de vefat etti.

KAYNAK: Abdullah Satoğlu / Kayseri Ansiklopedisi (2002).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör