İhramcızâde İsmail Hakkı

Mutasavvıf

Doğum
Ölüm
02 Ağustos, 1969
Diğer İsimler
İsmail Hakkı Toprak (asıl adı)

Mutasavvıf (D. 1880, Sivas - Ö. 2 Ağustos 1969, Sivas). Asıl adı İsmail Hakkı Toprak. Nakşibendî tarîkatının Halidiyye kolu mürşitlerinden. Örtülüpınar mahallesinde doğdu. Aslen Buharalı olan dedeleri, Kâbe’nin örtüsünün değişim ve bakım hizmetiyle meşgul olduklarından dolayı İhramcılar diye anıldılar. Bu sebeple kendilerine İhramcızâde denildi. Sivas Çifte Minaredeki ilköğreniminden sonra ortaokulu bitirdi. Medrese öğrenimini ise Şifâiyye Medresesinde yaptı. Kendisini dinî ilimler alanında yetiştirdi. Sivas’ta bulunan Arap Şeyh ve Mur Ali Baba’ya uzun yıllar hizmet ettikten sonra Tokat’a giderek Mustafa Hâkî Efendi’ye bağlandı. Tokat’ta İnhisar Dairesi (Tekel) Müskirât memurluğu görevinde bulundu. 1908’de Mustafa Hâkî Efendi’nin Tokat Mebusu olarak İstanbul’a gitmesi üzerine Sivas’a Düyûn-ı Umûmiye memuru olarak döndü. Zara’nın Çarhı Tuzlasına bağlı Cedid Tuzlası müdürlüğü görevinden 1931 yılında emekliye ayrıldı.

Mustafa Hâkî Efendi’nin ölümünden sonra Sivaslı Mustafa Tâkî Efendi’ye bağlanan İsmail Hakkı Toprak, 1925 yılında Takî Efendi’nin ölümü üzerine irşat (dinî yol gösterici) görevine getirildi. Ulu Cami’nin tamiri ve ibadete açılmasına (1955-66) önderlikle birlikte, Sivas İmam Hatip Lisesinin açılması (1958-62), Hoca İmam Camiinin minaresinin tamiri, Hayırseverler Camii (1962), Sofu Yusuf Camii, Serçeli Camii, Dikimevi Camii, Zara Cencin Köyü içme suyu ve köprüsü, Tozanlı Köprüsü (1943), Sivas ve çevresinde çeşitli sebil çeşmelerinin yapılmasına da önderlik etti. Ulu Cami avlusuna defnedildi.

Mustafa Hâkî Efendi’nin mensur olarak kaleme aldığı Mevlid isimli eseri Yâre Yâdigâr adıyla 191 beyit olarak nazma çekerek 1969 yılında İstanbul’da yayımlandı.

HAKKINDA: Lütfi Alıcı / İhramcızâde İsmail Hakkı Toprak Efendi Hayatı Şahsiyeti ve Eserleri (2001), Alim Yıldız / Sivaslı Şairler Antolojisi (2003).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör