Mehmed Said

Divan Şairi

Doğum
Ölüm
22 Ağustos, 1936
-

19. - 20. Yüzyıl divan şairlerinden (D. 1869, Diyarbekir - Ö. 22 Ağustos 1936). Kâhyakâtibizade İbrahim Ethem Efendi'nin oğludur. Tahsilini tamamladıktan sonra bazı memuriyetlerde bu­lunmuş ve nihayet 1936'da vefat etmiştir. Hayatı hakkında baş­kaca bilgiye ulaşılamamıştır

Mehmed Said'in mürettep divanı vardır. Yazma olan divanı oğlu Mustafa Naili Bey'dedir. Ek bölümde "Hakikat-bîn olan ehl-i dile bigânedir dünya" (Gönül ehli olanlara yabancıdır dünya) dizesi ile başlayan çok güzel bir gazeli örnek verilmektedir.

KAYNAK: Şevket Beysanoğlu / (Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları (c. 2, 2. bas. 1997, s. 250), İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi (2013) – Geçmişten Günümüze Diyarbakırlı İlim Adamları Yazarlar ve Sanatçılar (2014) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (C. 12, 2015).

GAZEL

Hakikat-bîn olan ehl-i dile bigânedir dünya

Sebük-mağzan içün şâyeste bir kâşanedir dünya

 

Ne hikmettir şikest eyler hümârın perr ü balin hep

Gurâb-ı menfaat-cûya sezâvâr ianedir dünya

 

Sürür u şâdî-i ikbâline gel olma dil-beste

Anı takip eder âlâmı bir gamhânedir dünya

 

Muallâ gördüğün tâk-ı felek zan etme âlidir.

Esası yok temelden âridir viranedir dünya

 

Eğer görsen de dehrin aksini kayd eyleme zinhâr

Bilinmez keşf olunmaz ey SAİD âyâ nedür dünya.

 

KAYNAK: Şevket Beysanoğlu / DFSA (2. bas. 1997, s. 250).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör