Mustafa Çağrıcı

İlahiyat Profesörü, Araştırmacı Yazar, Müftü, Akademisyen

Doğum
Eğitim
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Akademisyen, ilahiyat profesörü, araştırmacı yazar, köşe yazarı, İstanbul il müftülerinden. 1950 yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Taşlıhüyük köyünde doğdu. İlkokulu ayın ilçede okudu. Kayseri’de hafızlığını tamamladıktan sonra 1963 yılında Sivas İmam-Hatip Lisesi'ne kaydoldu; 1968-69 öğretim yılında 6. sınıftayken 7. sınıfın bitirme sınavlarına da katılarak Haziran'da mezun oldu. Aynı yıl girdiği İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü'nü (bugünkü Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) 1973'te bitirdi. Bu arada lisans öğreniminin ilk yılında Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde başladığı imam-hatiplik görevini altı yıl boyunca sürdürdü. 1975'te kısa dönem askerlik hizmetini tamamladı, ayın yıl Sivas İmam-Hatip Lisesi'ne öğretmen olarak atandı.

1977 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü 'nde İslâm felsefesi anabilim dalında Lisansüstü çalışmalarına başlayan Mustafa Çağrıcı, ahlâk felsefesi alanında hazırladığı doktora tezini tamamladıktan sonra 1982 yılında M.Ü. İlâhiyat Fakültesi'nde İslâm Felsefesi Anabilim Dalında Yardımcı Doçent oldu. 1990'da aynı anabilim dalında Doçent, 1996'da Profesör unvanım aldı. Aynı fakültede eğitim-öğretim ve yazım gibi akademik faaliyetleri yanında, Bölüm Başkanlığı, Anabilim Dalı Başkanlığı, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği gibi idari görevlerde bulundu.

Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı, 1986'da misafir öğretim üyesi olarak Amman'daki Ürdün Üniversitesi'nde bilimsel çalışmalar yürütmüş; ayrıca bazı Avrupa ülkelerinde alanıyla ilgili konferans gezileri yapmıştır.

Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı'nın İslâm felsefesi, ahlâk ve genel olarak İslam ve ilâhiyat konularına ilişkin kitap, makale, bildiri, konferans metni, ansiklopedi maddesi gibi çok sayıda bilimsel çalışmaları bulunmakta; bunlar arasında dört kişilik bir komisyon tarafından hazırlanmış olup Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları arasında basılmış bulunan Kur’an Yolu isimli 5 ciltlik Kur'an-ı Kerim Tefsiri de yer almaktadır. Çağrıcı, ülkemizde bilimsel düzeyde gerçekleştirilen bu boyutta ilk yerli ansiklopedi olan TDV İslam Ansiklopedisi'nin halen Danışma Kurulu Üyesi ve "İslâm Düşüncesi ve Ahlâk Bilim Dalı" Başkanı'dır. Yayımına başlandığı dönemden beri anılan eserin telif, inceleme ve redaksiyon çalışmalarına katkısını sürdürmekte olup bu ansiklopedinin yayımlanmış 40 cildinde İbn-i Sînâ, Gazâli, Ebü'l-Berekât el-Bağdâdî, İbrahim Hakkı Erzurumî gibi birçok Türk ve Müslüman filozof ve bilim adamı ve/veya bunların düşünceleri, eserleri; çeşitli felsefe, ahlâk, tasavvuf konuları ve problemleriyle İslâm düşüncesi ve ahlâk alanına giren Kur'an terimleri gibi İslâm bilim ve düşüncesinin çeşitli konularına ilişkin 200’ün üzerinde yazısı çıkmıştır.

Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı, bir süre İstanbul Müftülüğü görevinde bulunmuş, 26 Kasım 2011'de Marmara Üniversitesi'ndeki asli görevine iade edilmek üzere bu görevinden alınmıştır. Yazıları Karar gazetesinde yayımlanmaktadır.

 

Kitapları:

 

İslam Düşüncesinde Yeni Arayışlar – 1 (Ortak kitap - Bekir Topaloğlu, Ali Bardakoğlu vd ile,  2001)

Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir Deri Yaldızsız (Ortak kitap - 5 Cilt Takım, Ciltli, Hayreddin Karaman, Mustafa Çağrıcı ile, 2007, 2020)

Üzüntüden Kurtulma Yolları (2013)

Gazzali’ye Göre İslam Ahlakı (2013)

İslam Düşüncesinde Ahlak (2016)

Kur'an'ın Geliş Ortamında Ahlak ve İnsan İlişkileri (2017)

Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali (Ortak kitap - Roman Boy, Ciltli, Hayrettin Karaman, Ali Özek ile,  2017)

Sosyal ve Ferd İşlevleri Açısından Namaz ve Cami (Ortak kitap - Murat Sülün, Vejdi Bilgin, Sadreddin Gümüş, Zeki Arslantürk, Ali Murat Daryal, Nebi Bozkurt, H. Mahmud Çamdibi, Ziya Kazıcı ile, 2019)

Aile İlmihali (Ortak kitap - Ali Bardakoğlu ile, 2020)

 Gazzali (2021)

Ana Hatlarıyla İslam Ahlakı (2021)

Din ve Değişim - Şekilci Dindarlıktan Ahlaki Dindarlığa (2021)

 

 KAYNAK: İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı Görevinden Alındı (haberler.com, 27 Kasım 2011), Önceki Müftülerimiz - Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı (istanbulmuftulugu.gov.tr, 31.03.2012), Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı kitapları (dr.gov.tr, kitapyurdu.com, ravzakitap.com, istanbulkitapcisi.com, 14.04.2022).

 

 

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör