Rıfat Börekçi

Diyanet İşleri Başkanı, Müftü, Milletvekili, Devlet Adamı, Din Bilgini, Siyasetçi

Doğum
Ölüm
05 Mart, 1941
-
Eğitim
İstanbul Beyazıt Medresesi
Diğer İsimler
Mehmet Rifat Börekçi

Din bilgini, siyaset ve devlet adamı, müftü, ilk Diyanet İşleri Başkanı, milletvekili (D. 1861, Ankara – Ö. 5 Mart 1941). Tam adı Mehmet Rifat Börekçi’dir. Me¬celle müderrisi Börekçizade Ali Kâzım Efendi'nin oğludur. İlk ve orta öğrenimini Sıbyan Mektebi ve Ankara Rüşdiyesinde tamamladıktan sonra ayrıca İstanbul-Beyazıt Medresesinde öğrenim ve eğitim görerek, Beyazıt dersiâmlarından Atıf Bey'den Arapça ve İslami ilimler okuyarak Müderrislik icazeti aldı. Daha sonra tekrar Ankara'ya döndü ve Fazliye Medresesinde müderris olarak göreve başladı. Bir süre İstinaf Mahkemesi üyeliği yaptıktan sonra 1907 yılında Ankara Müftüsü olarak atandı

Mehmet Rifat Efendi, Kur­tuluş Savaşı yıllarında Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin Ankara örgütünün başkanlığını üstlendi. Şeyhülislâm Dürrizade Abdullah Efendi'nin, Mil­lî Kurtuluş Hareketi’ni gayrimeşru gösteren fetvasına karşılık, Milli Mücadelenin İstanbul dahil bütün Anadolu'yu bağımsızlığa kavuşturacak kutsal bir hareket olduğunu belirten fet­vayı yazarak Anadolu'nun çeşitli yerlerin­deki müftü, müderris ve ulemaya imzalat­tı. İstanbul Sıkıyönetim Harp Divanında gı­yaben (kendisi bulunmadan) idama mahkûm edildi. TBMM’nin I. Döneminde dört ay kadar Menteşe Milletvekilli olarak bulunduktan sonra tekrar Ankara Müf­tülüğü görevine döndü. 23 Aralık 1922'de Şer'iye ve Evkaf Vekâleti İftâ Heyeti Üye­liğine tayin edildi. 3 Mart 1924 tarih ve 429 sayılı Kanunla Şer'iye ve Evkaf Vekâleti kaldırılarak Diyanet İşleri Başkanlığının kurulmasıyla 31 Mart 1924'te bu göreve getirildi.

Yaş sınırına ulaşmasına rağmen yete­nek ve uzmanlığından bir süre daha yarar­lanılmak üzere Bakanlar Kumlunun 22 Ekim 1930 tarih ve 10112 sayılı kararna­mesiyle görevine devamı kabul edildi. Bu şekilde ölümüne kadar Diyanet İşleri Baş­kanlığı görevini sürdürdü. 5 Mart 1941'de Ankara'da öldü. Evli olup beş çocuk baba­sıydı. Oğullarından Raşit Börekçi, VII. ve VIII; Fuat Börekçi de XI. XII. dönem Ankara mil­letvekili olarak TBMM'de bulunmuşlardır.

KAYNAK: Türkiye Ansiklopedisi 2 (1974), Kemal Öztürk, İlk Meclis – Belgesel (1999).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör