Celal Yıldırım (Müftü)

Müftü, İslam Bilgini

Doğum

Son dönem İslâm âlimlerinden; Aydın, Afyon ve İzmir Müftülerinden. 1932 yılında Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde doğdu. Prof. Dr. Cemal Yıldırım, kardeşidir. Ortaokulu bitirdikten (1945) sonra önce babasından, ardından Türkiye ve Mısır’daki çeşitli medreselerde on beş yıl İslâmi ilimler öğrenimi gördü, tanınmış din bilginlerinden özel dersler aldı.

Aydın, Afyon (25.04.1966-20.07.1977) ve İzmir Müftülüğü görevlerinde bulunarak emekliye ayrıldı. Çalışmalarını İstanbul’da sürdürmektedir. İslâmi ilimler alanında yaptığı çalışmalarla dünyaca tanınmıştır. Evli ve dört çocuk babasıdır.

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA-İNCELEME: Ahiret Alemi ve Safhaları (1962), İslâm Akaidinden Seçmeler (1962), Kadir Gecesi (1963), Mezhep Sahibi Dört İmamın Menkıbeleri (1964), Meşâhîr-i Evliyâdan Dört Kutup (1964), Hikmet Pırıltıları (1964), İnsanlığın Önderi Muhammed Mustafa (1966), Hutbe, Müslümanlara Öğütler (1966), Hadîs-i Şeriflere Göre Amellerin Faziletleri (1967), Oruç ve Hükümleri (1971), Kur’an Ahlâkı ve Mezhep İmamlarının Görüş Farklılıkları (2 cilt, 1971-1972), İslâm Bahçesinin Gül Demetleri (1972), İslâm Ahlâkından Parlak Sahifeler (1975), Hanefi ve Şafii Mezheplerine Göre Büyük İlmihal (1976), Tarihte Devlet Adamlarına Işık Tutan İslâm Büyükleri (2 cilt (1978), İslâm Fıkhı (4 cilt, 1980), Meal ve Tefsir (30 cüz), İslâm’ın ışığında Asrın Kur’an Tefsiri (11 cilt, 1989).

ÇEVİRİ: Hakikatten Katreler – Dönüş Gününe Hazırlanmak Üzre Tenbihler (İbn Hacer-i al-Askalânî’den,1962), Kelime-i Tevhid Kal’ası İmam (Gazali’den, 1964), Riyâdan İhlâsa, Gurudan Tevazua (Gazali’den, 1965), Tarîkat-ı Muhammediye Tercümesi (İmam Birgivî’den, 1969), Kur’an ve Modern İlim (Prof. Dr. Abdülfettah Tabbara’dan, 1973), Biz ve Bugünkü Batı Medeniyeti (Ebû’l-A’la Mevdudî’den, 1974), Füyûzât-ı Rabbaniyye (Abdülkadir Geylâni, 1975), Gönül İncileri (Abdülkadir Geylanî’den, 1975), Hazinetu’l-Esrar (Seyyid Muhammed Hakkı’dan, 1977), Şeriat-Tarîkat-Marifet-Hakikat (Eş-Şeyh Abdülaziz Derbağ el-İbriz’den, 1979), İslâm Hidayeti (İbni Teymiyye’den, 1999).

KAYNAK: Şevket Beysanoğlu / Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları (c. 3, 1997, s. 336), İhsan Işık / Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas. 2009, 12. C. 2015) - Diyarbakır Ansiklopedisi (2013) – Geçmişten Günümüze Diyarbakırlı İlim Adamları Yazarlar ve Sanatçılar (2014).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör