Lamii Çelebi

Bilgin, Şair

Doğum
Ölüm
-

Bilgin ve şair (D. 1472, İstanbul - Ö. 1532). Muradiye medresesine devam ederek çağının bilgilerini öğrendi. Nakşibendi tarikatına girdi ve ömrü boyunca tasavvufî eserlerin çeviri ve açıklamalarından oluşan otuz kadar eser meydana getirdi. Bursa’dan hiç ayrılmayan Lamiî Çelebi, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman’a sunduğu eserlerden elde ettiği bağışlarla geçindi. En fazla İranlı şair Molla Camî’nin (1914-92) eserlerini çevirdiği için Camiî Rumî diye de anıldı. Bu tür eserleri arasında en ünlüsü olan Nefahatü’l Üns’te (Dostluk Nefesleri) yer alan mutasavvıf menkıbelerine Anadolu’da yetişmiş Türk mutasavvıflarını da eklemiştir. Diğer ünlü eserlerinden Şehrengiz, Kanuni’nin Bursa’yı ziyareti nedeniyle yazılmış Bursa’yı çeşitli yönleriyle tanıtan bir eserdir.

ESERLERİ:

Şevahidü’n-Nübüvve (Camî’den çeviri, siyer kitabı, 1876), Nefahatü’l-Üns (Camî’den çeviri,1872), Şerefü’l-İnsan (insanın üstünlüğünü anlatır), Maktel-i İmam Hüseyin (mesnevi, Kerbela olayını anlatır), Veysel vü Ramin (Fahreddin Curcanî’den çeviri, mesnevi), Selâmân ü Absal (Camî’den çeviri, mesnevi), Namık u Azra (Unsurî’den çeviri, mesnevi), Şehrengiz (Bursa, 1871, Almancaya çev., Viyana 1839), Divan, Hüsn ü Dil (mesnevi), Münazara-i Bahar u Şita (1873), Münşeat, Ferhadname (Nevaî’den, mesnevi, Almancaya çev., Stutgart 1817), Şem ü Pervane (mesnevi).

KAYNAK: Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri I (1972), Nuran Tezcan / Türkoloji Dergisi (c. 8, 1979), Yurt Ansiklopedisi (c. I, 1982), Günay Kut / TDE Ansiklopedisi (c. 6, 1986), Behçet Necatigil / Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (18. bas. 1999), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (gen. 6. bas. 1999), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör