Kemal Vehbi Gül

Belediye Başkanı, Bürokrat, Araştırmacı, Yazar

Doğum
27 Eylül, 1934
Eğitim
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Burç

Bürokrat, Samsun belediye başkanlarından, araştırmacı-yazar. 27 Eylül 1934, Samsun doğumlu. Anne tarafından din bilgini Kondulu Şeyh Yusuf Şevki Efendi’nin, baba tarafından Eyüp Sabri Efendi’nin torunudur. İlköğrenimini Dumlupınar, 23 Nisan ve Fazılkadı ilkokullarında gördü. Ortaöğrenimini Samsun 19 Mayıs Lisesinde tamamladı. AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesinden (1960) mezun olduktan sonra, dışarıdan sınava girerek Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi (1962). Ayrıca İlâhiyat Fakültesinde Arapça derslerini takip etti (1958-59). Devlet Lisan İmtihanını Almanca dilinden verdi (1960). Memurluk stajının (1960) ardından çeşitli ilçelerde kaymakamlık görevinde bulundu. 1964’te girdiği Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünü bitirdi (1965).

İncelemelerde bulunmak üzere İçişleri Bakanlığı tarafından Federal Almanya’ya gönderildi (1967). NATO’nun davetlisi olarak İtalya, Almanya, Fransa ve Belçika gezisine katılarak incelemeler yaptı (1968). 1976’da Avrupa Konseyi Mahallî ve Bölgesel İdareler Konferansına üye olarak katıldı. 1968, 1973 ve 1977 seçimlerinde üç kez Samsun Belediye Başkanlığına seçildi. 12 Eylül 1980’de görevinden ayrıldı. Bir süre avukatlık yaptı. Şiirleri çeşitli dergi ve gazetelerde yayımlandı. 1959’da Siyasal Bilgiler Fakültesi 100. Kuruluş Yılı İlmi Eser Yarışması Birincilik ve 1966’da Tercüman Gazetesi Araştırma-İnceleme Yarışması Birincilik ödüllerini aldı. 1967’de Milliyet Gazetesi Ali Naci Karacan Yarışması Birincilik Ödülünü Musaffer Sencer ile paylaştı.

ESERLERİ :

ARAŞTIRMA-İNCELEME: Anadolunun Türkleştirilmesi ve İslâmlaştırılması (1971), Kırım’da Türk Katliamı, Türk Tarihinde Birinci Meşrutiyet Devri ve Sultan Abdülhamit, 20. Asırda Demokrasinin Şekil Değişikliği, Türkiye’de Demokrasinin Gelişmesi Siyasal İlimler Kültürünün Rolü, Köylerimizin Yeniden Düzenlenmesi, Dinin Türk Toplumuna Etkileri.

ÇEVİRİ: Kırım’da Türk Katliamı (Edige Kırımal’dan, 1962), Uygarlık ve Barış (A. Schweitzer’den, 1966), Türkiye Mektupları (Moltke’den, 1967).

KAYNAKÇA: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. VI, 1969), Murat Yüksel / Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri 2 Cumhuriyet Dönemi (1993), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, 2007).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör