Bekir Topaloğlu

İslam Felsefecisi

Doğum
Ölüm
10 Mart, 2016
Eğitim
İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü

İlahiyatçı, İslâm felsefecisi, akademisyen, profesör (D. 1936, Dernek Pazarı / Çaykara / Trabzon – Ö. 10 Mart 2016, İstanbul). İstanbul İmam Hatip Lisesi (1959), İstanbul İslâm Enstitüsü (1963) mezunu. İstanbul’da bir süre imam-hatiplik (1960-63) ve İmam Hatip Okulunda öğretmenlik yaptı. Yüksek İslâm Enstitüsünde 1966 yılında kelâm asistanı olarak başladı. “İslâm Kelâmcıları ve Filozoflarına Göre Allah’ın Varlığı” tezi ile yüksek lisansını tamamladı. 1983 yılında doktor ve aynı yıl yardımcı doçent, 1986 yılında doçent, 1988 yılında İslâm Felsefesi Anabilim Dalında profesör oldu. Bir süre aynı fakültede bölüm başkanlığı da yaparak 2002 yılında emekliye ayrıldı. Emekli olduktan sonra çalışmalarını TDV İslâm Ansiklopedisi’nde İnceleme Kurulu Başkanı, Kelâm-Mezhepler Tarihi İlim Heyeti Başkanı olarak sürdürdü.

Prof. Dr. Bekir Topaloğlu 10 Mart 2016, Perşembe günü İstanbul’da vefat etti. Topaloğlu’nun cenazesi aynı gün ikindi namazı sonrası Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camiinde kılınarak İstanbul’da toprağa verildi.

Makaleleri İslâm, Diyanet, İslâm Medeniyeti, Nesil dergilerinde yer aldı. Yurtiçinde ve yurtdışında seminer, kurs ve bilimsel kongrelerde görev aldı, konferanslar verdi. Makaleleri İslâm, Diyanet, İslâm Medeniyeti, Nesil dergilerinde yer aldı.

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA-İNCELEME: İslâm’da Kadın (1966), Allah'ın Varlığı (İsbat-ı Vacip, 1974),  Cumhuriyet Devrinde Yayınlanan İslâmî Eser­ler Bibliyografyası: 1923-1973 (Osman Öztürk ile, 1975), Nesillerin El Kitabı (1979), Dinî Sohbetler (1986), İslâm Tarihinden Yapraklar (1986), İslâmda Kadın (1987), Kelâm İlmi -Giriş (1988), Nureddin es-Sâbûni ve el-Bidâye fi Usûli’d-din (biyografi ve ilmi neşir), Arapça Dilbilgisi 1-IV (H. Karaman’la birlikte), Arapça Okuma ve Eski Metinler Kitabı (H. Karaman’la birlikte), Arap Dili ve Edebiyatından Tercümeler (H. Karaman’la birlikte), Arapça-Türkçe Yeni Kamus (H. Karaman ile, 2002), Cumhuriyet Devrinde Yayımlanan Dinî Eserler Bibliyografyası (O. Öztürk ile, 1974), İslâm Tarihinden Yapraklar, İslâm Düşüncesinde Yeni Arayışlar I-II (H. Hanefi, M. Saim Yeprem, M. Erdoğan ile, 1998), Kelâm Araştırmaları Üzerine Düşünceler (2004), Kur’an’dan Evrensel Mesajlar (2006), İslâm’da İnanç Esasları (Y. Ş. Yavuz ve İ. Çelebi ile, 2009). 

ÇEVİRİ: Mâtüridiyye Akâidi (Sabunî’den, el-Bidâye’nin Tercümesi, 1979), İnsan Kâinat ve Ötesi (Morrison’dan, 1987), Kitâbu’t-Tevhid / Tahkikli Neşri (Ebû Mansûr el-Mâtürîdî’den, Muhammed Aruçi ile), Kelile ve Dinme / Metin-Tercüme (H. Karaman ile), İslâm Tasavvufu Üzerine (Prof. M. Tancî’den).

KAYNAKÇA: İhsan Işık / Yazarlar Sözlüğü (1990, 1998) - Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007) - Ünlü Fikir ve Kültür Adamları (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 3, 2013), Prof. Dr. Bekir Topaloğlu vefat etti (61saat.com, 10 Mart 2016, İstanbul).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör