Fikripaşazâde

Gazeteci, Siyasetçi, Yazar

Ölüm
07 Ekim, 1934
Eğitim
Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Okulu)
Diğer İsimler
Ömer Lütfi

Gazeteci-yazar, politikacı (D.1872, Gümüşhane – Ö. 7 Ekim 1934, Paris). Mülkiye Mektebi idadî ve yüksek kısmı (1890) mezunu. Öğrenimini ilerletmek için Paris’e gitti. Paris Hukuk Fakültesini bitirdi (1894). İttihat ve Terakki Cemiyetinin faal üyeleri arasına katıldı. Mayıs 1895’te diğer arkadaşlarıyla birlikte yakalanarak 14 ay hapse mahkûm edildi. 1897’de Hamidâbad (Isparta) sancağı tahrirat (yazışma) müdürlüğüne tayin edildi. 1899’da Niğde’de aynı görevi yaparken Ekim 1901’de Avrupa’ya kaçtı. Oradan Mısır’a geçerek Kahire’de avukatlık yaptı. II. Meşrutiyet’in ilânının ardından Ağustos 1908’de İstanbul’a döndü. İlk Meclis-i Mebusan’a Dersim Mebusu olarak girdi. İttihad ve Terakki Fırkası iktidarının baskılarına karşı yaptığı ilmî tenkitlerle adını duyurdu.

Mayıs 1910’da Mutedil Hürriyetperver Fırka adlı bir parti kurdu. 1911’de Tanzimat adlı bir gazete çıkardı. İki hafta sonra bu gazete kapatılınca aynı yıl içinde Zühre ve o da kapatılınca Matbûat adındaki gazeteleri çıkardı. Örfî İdare Kumandanlığının (sıkı yönetim komutanlığı), çıkardığı tüm gazeteleri kapatması onu daha da ateşleyerek Mayıs 1912’ye kadar bir yıl içinde Merih, Islahat, Meşrık, Tesirat, Takdirat, Teşkilât, Teminat ve İfham gazetelerini de çıkardı. 22 Kasım 1908’den 14 Eylül 1910’a kadar Mekteb-i Mülkiye’de Ceza Hukuku dersleri verdi. Cumhuriyet döneminde de Meşrutiyet taraftarlığı yaptığı için iki kez İstiklâl Mahkemesine sevk edildi. 1934’e kadar İstanbul’da avukatlık ve uzunca bir süre İstanbul Barosu Başkanlığı yaptı. Yakalandığı kanser hastalığının tedavisi için gittiği Paris’te öldü.

ESERLERİ:

SİYASET: Selânik’te Bir Konferans (1910), Osmanlı Tarîh-i Siyasîsi (1913), Hükümdarlık Karşısında Milliyet ve Mesuliyet ve Tefrik-i Kuvvâ Mesaili (1922), Meşrutiyet ve Cumhuriyet (1923).

OYUN: Şimdiki İzdivaçlar (1905), Erkekler Arasında (1907).

ELEŞTİRİ: Tecrübe-i İntikâd: Duhter-i Hindû (1905).

HUKUK: Mebâdî-i İlm-i Hukuk (1911).

HAKKINDA: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. III, 1968), Yurt Ansiklopedisi (c. V, 1982), Hüseyin Akar / Dersim’den Portreler (1999).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör