M. Vedat Toprak

Jeoloji Profesörü, Akademisyen

Doğum
Eğitim
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği

Akademisyen, jeoloji profesörü. 1954 yılında Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Silvan'da tamamladı. 1979 yılın­da Orta Doğu Teknik Üniversitesi Jeoloji mühendisliği bölümünden mezun oldu. Aynı bölümde, 1980 -1988 yılları arasında araştır­ma görevlisi, 1988 yılından itibaren de öğre­tim görevlisi olarak çalıştı. Havza - Vezirköp­rü Bölgesinin Jeolojisi konulu yüksek lisans tezini 1983 yılında, Kuzey Anadolu Fay Hat­tının Koyulhisar kesiminin Tektonik ve Stratigrafik Özellikleri konulu doktora çalış­masını da 1989 yılında tamamladı. 1994 yılında doçent, sonra profesör oldu. Halen Orta Doğu Teknik Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Prof. Dr. M. Vedat Toprak; yurtiçi ve yurtdışında (Meksika, İsrail, İngiltere vd.) ala­nıyla ilgili çok sayıda bildiri sunmuş; yurtiçi ve yurtdışında ya­yımlanan bilimsel dergilerde, Anadolu'nun jeolojik yapısı ve özellikleri hakkında birçok makale yayımlamıştır. Türkiye Jeoloji Kurumu ve Türkiye Petrol Jeologları Derneği'nin üyesidir. İngilizce bilmektedir.

HAKKINDA: Şevket Beysanoğlu / Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları (c. 3, s. 477, 2. bas. 1997), İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi (2013).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör