Âmîdî (Ebu’l Fedail Ali)

Bilgin, Şair

Doğum
Diğer İsimler
Âmidî, Ebül-Fedail Ali b. Ebî Muzaffer Yusuf b. Ahmed b. Abdullah b. Hü­seyin b. Ahmed b. Cafer

12. Yüzyıl bilgin ve şairlerinden (D. Vasıt - 1163, Vasıt - Ö. 1211, Bağdat). Aslen Diyarbakırlı olduğu için Âmidî mahlasıyla tanınmıştır. Tam adı Ebül-Fedail Ali b. Ebî Muzaffer Yusuf b. Ahmed b. Abdullah b. Hü­seyin b. Ahmed b. Cafer olup, devrinin ün salmış şafii fukahasındandır. Tahsi­lini tamamlamak üzere Bağdat'a gitmiş, 1207 yılında Vasıt kadılığına tayin olunmuş ve dört yıl sonra ayni yerde vefat et­miştir.

Âmidî, Fıkıh ve Hadis sahalarında zamanının üstadlarından olduğu gibi matematik alanında da tanınmıştı. Kaynaklarda ayrıca şair olduğu da belirtilmektedir.

KAYNAK: Şevket Beysanoğlu / DFSA (2. bas. 1996, c. 1, s. 13,  Kamusü'l - Â'lâm), İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi (2013).  

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör