Cafer Sadık Doğru

Tefsirci

Doğum
Eğitim
Yüksek İslâm Enstitüsü

Tefsir araştırmacısı. 1950, Ağcalar / Hasankale / Erzurum doğumlu. İlkokulu ve hafızlığını doğduğu köyde tamamladı. Ardından Lalapaşa Kur’an Kursunda öğrenim gördü. Arapça tahsili için Erzurum Taş Camii Medresesine yerleşti. Burada Arapça öğrenimini tamamladıktan sonra İmam Hatip Lisesine talebe olarak devam etti. Yüksek İslâm Enstitüsünü bitirdi (1975). Askerlik dönüşü Erzurum Yüksek İslâm Enstitüsüne asistan olarak girdi. Öğretmenlik tezini vererek öğretim üyesi oldu. Bir ara idari görevde bulundu. Yüksek İslâm Enstitülerinin kapatılması üzerine Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesine öğretim görevlisi olarak nakledildi (1982).

ESERLERİ:

İNCELEME: Muhammed İbn Cerir et-Taberi’nin Tefsirindeki Fıkhî Görüşler.

ÇEVİRİ: Mefatihu’l-Gayb (Razi’den, Tefsir-i Kebir).

HAKKINDA: Prof. Dr. Yakup Çiçek-Bünyamin Açıkalın / Türkiye İlâhiyat Fakülteleri Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Elemanları Biyografileri (2000). 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör