Feridun Kudret Kandemir

Gazeteci, Yazar

Doğum
Ölüm
-
Diğer İsimler
Feridun Fahri, Feridun Ferid

Gazeteci-yazar (D. 1895, İstanbul – Ö. 1977). Jön Türkler arasında Ağababa lakabıyla tanınan Bahriyeli Ali Fahri Bey’in oğludur. Feridun Fahri, Feridun Ferid imzalarını da kullandı. Ailesiyle birlikte sürgünde geçen yıllarda ilköğrenimini değişik yerlerde tamamladı. 1908’de Temmuz İnkılâbı ile İstanbul’a döndükten sonra Fransız Saint Michel Kolejini bitirdi. Hukuk öğrenimi için Dârülfünûna (İstanbul Üniversitesi) girdi. İkinci sınıfta iken Hande adlı bir dergi çıkardı. O sırada Birinci Dünya Savaşı’nın çıkması üzerine askerlik görevi için Hicaz Cephesi’ne gönderildi. Sonradan Millî Mücadele’ye katılmak için Anadolu’ya döndü ve Öğüt gazetesinde çalıştı. Mustafa Kemal’in isteği üzerine Ankara’da ilk Büyük Millet Meclisi basımevinin kurulmasında hizmet verdi ve bu basımevinin müdürü oldu. Millî Hükümet’in ilk istihbarat müdürü olarak Trabzon, Batum ve Tiflis’te hizmet gördü. Hicaz ve İran’da çalıştı, 1927’de gazeteciliğe döndü. Millî Mücadele yıllarında İfham, Öğüt, Hakimiyet-i Milliye ve Varlık gazetelerinde, sonraki yıllarda İstanbul gazete ve dergilerinde sürekli yayımlanan röportajları ile tanındı. Merhaba, Dün ve Bugün ve Yakın Tarihimiz dergilerini çıkardı. Savaş anılarını da kitaplaştırdı.

ESERLERİ:

Zindan Hatıraları (1930, yeni bas. Jön Türklerin Zindan Hatıraları adıyla, 1975), Şehit Kubilay (1931), Kendi Ağzıyla Rıza Tevfik (1943), Enver Paşa’nın Son Günleri (1955), Kâzım Karabekir (1948), İzmir Suikastının İçyüzü (1955), Atatürk’e İzmir Suikastından Ayrı II Suikast (1955), Cumhuriyet Devrinde Siyasî Cinayetler (1955), Siyasî Dargınlıklar (c. 1-6, 1955-1956), Hızla Kalkınan Türkiye: Konya (1957), Devlet Kuran Padişah: Osman Gazi (1958), Orhan Gazi (1958), Kosova Şehidi Murad Hüdâvendigâr (1958), Avrupa’yı Titreten Kahraman: Yıldırım Bayazit (1959), Mustafa Kemal, Arkadaşları ve Karşısındakiler (1964), İstiklâl Savaşı’nda Bozguncular ve Casuslar (1964), Kâzım Karabekir’in Yakılan Hatıraları Meselesinin İçyüzü (1964), Hatıraları ve Söyleyemedikleri ile Rauf Orbay (1965), Atatürk’ün Kurduğu Türkiye Komünist Partisi ve Sonrası (1966), İkinci Adam Masalı (1968), Fahreddin Paşa’nın Medine Müdafaası (1971).

HAKKINDA: Feridun Kandemir / Fahreddin Paşa’nın Medine Müdafaası (1971), Türk Ansiklopedisi (c. 21, s. 197-198), TDE Ansiklopedisi (c. 5, s. 141-142), TDOE –TDE Ansiklopedisi 5 (2004).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör