Fehim

Divan Şairi

Doğum
Ölüm
Diğer İsimler
Mustafa (asıl adı), Fehim-i Kadîm, Uncuzade

Divan şairi (D. 1627, İstanbul - Ö. 1648, Ilgın). Asıl adı Mustafa’dır. Kendinden sonra gelen şair Fehim’den ayırd edebilmek için Fehim-i Kadîm adıyla, Mısırlı babasının mesleğinden dolayı da Uncuzade lakabıyla anılır. Mısır’a vali olarak atanan Eyüp Paşa ile birlikte kâtiplik görevinde Mısır’a gitti. Kudüs, Mekke ve Medine’de bulundu. Paşa’nın gözünden düşünce yoksul bir hayat yaşamaya başladı. Yeniçeri Ağası Nevali Mehmet Bey’in yardımıyla İstanbul’a dönmek istedi. Ilgın yakınlarında iken yolda hastalanarak öldü.

Kelime seçişi, anlatımındaki lirizmin güzelliği ile çağdaş şairler arasında seçkin bir yer aldı. Şiirlerinden oluşan küçük bir Divan’ının yanı sıra Şehrengiz adlı bir mesnevisi vardır. Leskofçalı Galip, Hersekli Arif Hikmet, Yenişehirli Avni ve Namık Kemal, Fehim-i Kadîm’in şiirlerine nazireler yazdılar. Fehim Divanı, S. Nüzhet Ergun tarafından 1934’te bastırıldı.

HAKKINDA: Behçet Necatigil / Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (18. bas. 1999), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (6. bas. 1999).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör