Karazlı Hakkı Bey

Mutasavvıf, Şair

Doğum
Ölüm
20 Mart, 1948
Diğer İsimler
İsmail Hakkı (asıl adı)

Mutasavvıf, şair (D. 1878, Karaz / Erzurum – Ö. 20 Mart 1948, Erzurum). Asıl adı İsmail Hakkı’dır. Karazlı Hakkı olarak tanındı. Babası Recep Efendi, oğlunun iyi yetişmesi için Bayburt’tan müderris Hacı Cafer Efendi’yi Karaz’a getirtti. On beş yıl Hacı Cafer Efendi’nin tedrisinden geçerek Arapça ve Farsça öğrendi. Tefsir, hadis, fıkıh, mantık, usûl-i din gibi dersler gördü. Hacı Cafer Efendi’den sonra öğrenimini, Mustafa Zihni Efendi’den dersler alarak tamamladı. Tasavvuf terbiyesini, Şettârî şeyhi olan Kolağası Ali Rıza Bey’den aldı. Hayatının sonuna kadar tebliğ (bir dini veya fikri başkalarına anlatma) ve irşat (Hak yolunu gösterme) görevini sürdürdü.

ESERLERİ:

Edebname (98 mısradan ibaret bir şiir), Divân, Necâtü’l-İnsan.

HAKKINDA: Hasan Ali Kasır / Erzurum Şairleri (1999). TDE Ansiklopedisi 5 (1976), TDOE-TDE Ansiklopedisi 5 (2004), M. Zeki. Kurnuç / Erzurum ve Türk Mûsikisi (2005).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör