Abdülvehhâb İlhâmî

Mutasavvıf, Şair

Diğer İsimler
Abdülvehhâb, İlhâmî

Mutasavvıf-şair (D. 1773, Jepçe / Teşany / Bosna-Hersek - Ö. 1821, Travnik). Asıl adı Abdülvehhâb, mahlası İlhâmî’dir. Öğrenimini Jepçe ve Teşany kasabalarında tamamladı. Fojnica’ya bağlı Jivçiçi köyündeki Nakşibendî Tekkesi şeyhi Hüseyin Baba’ya intisap etti, hilâfet aldıktan sonra İstanbul’a giderek bir süre orada yaşadı. Jepçe Ferhâdiye Camii’nde imam hatiplik görevinde bulundu. Yöneticilerin zulmettiğini ve toplumdaki bazı düzensizlikleri dile getirdiği için Bosna Valisi Celâleddin Paşa tarafından Travnik kasabasında idam edildi. Halk tarafından velî olarak kabul edildi, kabri üzerinde yaptırılan türbe ziyaretgâh haline geldi.

Bazı Boşnakça şiirleri Mehmed Kapetanoviç ve Seyfeddin Kemura Vladimir Corovic tarafından yayımlandı. Türkçe ve Arapça şiirlerinin bir kısmını Muhammed Hacıyamakoviç Boşnakçaya tercüme etti, müstakil bir kitap halinde yayımladı. Reşad Kadiç, Ilhamijin Put u Smrt (İlhâmî’nin Ölüme Giden Yolu) adlı romanında onu anlattı.

BAŞLICA ESERLERİ:

Tuhfetü‘l-musallîn ve zübdetü‘l-hâşiîn (Türkçe), İlmihâl, Divan, Sarf ve Bosansko, Turski Rjecnic sa Razgovorima (Boşnakça -Türkçe sözlük).

HAKKINDA: Amir Ljubovic - Muhammed Aruçi / TDV İslâm Ansiklopedisi (c. 22, 2000).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör