Ali Rıza Efendi (Nazır)

Senatör, Bakan, Devlet Adamı, Bürokrat, Tarihçi, Yazar

Doğum
Ölüm

Devlet adamı, bürokrat, bakan, senatör, tarihçi, yazar (D. 1815, Bursa – Ö. 1905, İstanbul). Sultan Abdülaziz ve Sultan II. Abdülhamid zamanlarında Evkaf ve Hazine-i Hassa Nazırlıkları ile ilk Ayan Âzalığında bulunmuş olan Ali Rıza Efendi, Burdur Mutasarrıfı Şerif Efendi’nin oğludur. Önce Bursa’da hükümet kalemine girmiş, sonra İstanbul’a gelip Sadaret Mektupçu Kaleminde bulunmuştur. 1833’te Serasker Mektupçusu, sonra Mabeyn Kâtibi, 1849’da Evkaf Nazırı oldu. Ondan sonra muhtelif meclislerde azalık etmiş; 1859’da ikinci defa Evkaf Nazırı ve ayni yıl içinde Hazine-i Hassa Nazırı olmuştu. Tanzimat Meclisi, Şûrayı Devlet, Temyiz Mahkemesi Azalıklarında bulunmuş ve 1876’da Âyan Azası olmuştur.

İbrahim Alaeddin Gövsa, onun için “Yazısı ve ifadesi de ahlâkı gibi düzgün bir adammış” demiştir. Doksan yaşında ölerek Üsküdar’da Selimiye Dergâhı bahçesine gömülmüştür. “Meslekname-i Hümayun” adlı tarihî ve siyasî bir eseri olduğunu ve Kartalda oturduğu zaman “Kartalname” isimli bir risale yazdığını Bursalı Tahir haber veriyor. Fakat bu iki eser de basılmamıştır.

KAYNAK: İbrahim Alâeddin Gövsa / Türk Meşhurları (1946).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör