Ahmet Arslan (Urfalı)

Felsefe Profesörü, Akademisyen, Felsefeci

Doğum
Eğitim
Ankara Üniversitesi DTCF Felsefe Bölümü

Felsefeci, akademisyen, profesör. 1944, Şanlıurfa doğumlu. Ankara Üniversitesi DTCF Felsefe Bölümü (1966) mezunu. Aynı bölümde doktora (1973) ve doçentlik (1978) çalışmalarını tamamladı. 1978’de Ege Üniversitesi Felsefe Bölümünde doçent, 1987’de profesör oldu. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünü kurarak 1998 yılına kadar bu bölümün başkanlığını üstlendi. Sosyal Bilimler Enstitüsü müdürü olarak görev yaptı.

İslâm felsefesi, siyaset felsefesi konularında çok sayıda makalesi Cogito, Toplumsal Tarih, Görüş, Liberal Düşünce, Akademik Açı, Felsefe Tartışmaları, Seminer Felsefe, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, EÜ Sosyal Bilimler Fakültesi dergilerinde yayımlandı. Çok sayıda seminer ve sempozyumda konuşmacı olarak bulundu.

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA-DÜŞÜNCE: Kemal-paşazade’nin Tehâfüt Haşiyesi (1987), Haşiye Ala’t Tehâfüt Tahlili (1987), İbn Haldun’un İlim ve Fikir Dünyası (1987), Felsefeye Giriş (1994), Felsefe Tarihi I -Başlangıçlarından Atomculara Kadar (1995), Laiklik Demokrasi ve Türkiye (1995), İlkçağ Felsefe Tarihi (Başlangıçlarından Atomculara Kadar, 1995; Sofistlerden Platon’a; Aristoteles), İslâm Felsefesi Üzerine (1996).            

ÇEVİRİ: Felsefeye Giriş (J. Herman Randall ve Justus Buchler’den, 1989), İmam Gazali ve İmam - Küfür Sınırı (Süleyman Dünya’dan, 1992), Metafizik (Aristoteles’ten, 1996, 2. bas.), Erken İslam’da Mizah (F. Rosenthal’den, 1997), Materyalizmin Tarihi ve Günümüzdeki Anlamının Eleştirisi (F. A. Lange’dan, 2. bas. 1998), İdeal Devlet (1997) - Mutluluğun Kazanılması (1999) - İlimlerin Sayımı (Farabi’den, 1999), Aristotales (W. D. Ross’tan, 1999), İslam Felsefesi Tarihi - İbni Rüşt’ün Ölümünden Günümüze (Henry Corbin’den, 2000), Felsefe Aracılığıyla Düşünme (Chris Horner ve Emrys Westacott’tan, 2001), Kutsal Şehir: Urfa (J. B. Segal’den, 2002).

DERLEME: Felsefe 2002 (Tülin Bumin ile, 2002).

KAYNAKÇA: Virgül (sayı: 29, Nisan 2000), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, 2007).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör