Ahmet Cevizci

Felsefe Profesörü, Akademisyen, Felsefeci

Doğum
Ölüm
Eğitim
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü

Felsefeci, akademisyen, felsefe profesörü (D. 1959, Bursa – Ö. 2014, Bursa). İlk ve ortaöğrenimini Bursa’da tamamladıktan sonra, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümünden (1982) mezun oldu. Aynı fakültede, 1984 yılında yüksek lisans, 1992 yılında da doktora derecesini aldı. Fransız hükümetinden kazandığı bir bursla 1989-91 yılları arasında Sorbonne Üniversitesinde doktora düzeyinde araştırmalar yaptı. 1996 yılında doçent oldu. Uzmanlık alanı İlkçağ Felsefesi, özellikle de Platon’dur. Aynı zamanda bilgi felsefesiyle ilgilendi. Avrupalı düşünürlerle Müslüman düşünürleri kronolojik sıraya göre tanıttığı felsefe tarihi ile ilgili eserleri ülkemizde bu konuda yapılan en kapsamlı çalışmalardan oldu. 2014 yılında Bursa’da vefat etti.

ESERLERİ (Felsefe):

Felsefe Tarihi I-İlkçağ Felsefesi Tarihi (1998), Felsefe Terimleri Sözlüğü (1999), Paradigma Felsefe Sözlüğü (4. bas., 2000), Metafiziğe Giriş (Çeviri, 2001), Etiğe Giriş (2002), Felsefe Tarihi II-Ortaçağ Felsefesi Tarihi (2. bas., 2001), Felsefe Tarihi III-On Yedinci Yüzyıl Felsefesi Tarihi (2001), Felsefe Tarihi IV-Aydınlanma Felsefesi Tarihi (2002), Felsefe Tarihi V-Ondokuzuncu Yüzyıl Felsefesi Tarihi.

KAYNAK: Orta Çağ Felsefesi Tarihi (Virgül, sayı: 29, Nisan 2000), İlkçağ Felsefesi Tarihi (Virgül, sayı: 47, Ocak 2002), Ahmet Cevizci / Aydınlanma Felsefesi (2002), TYB Kültür ve Sanat Yıllığı (2015).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör