Fâik Mehmed Bey

Mutasavvıf

Burç

Mutasavvıf (D. ?, Ustrumca - Ö 1897, Selanik). Nakşî-Melâmî şeyhi Seyyid Muhammed Nûru’l-Arabînin halifelerinden. Misafir olarak gittiği Selânik’te öldü. Kabri İstanbul-Yenikapı dışındaki kabristanda, Langa Caddesinin sol kenarındadır.

ESERLERİ:

Tahkîkât-ı Fâikiyye alâ Akâid-i İslâmiyye, Şerh-i Risâle-i Gavsiyye, Şerh-i Hadîs-i “Mûtû Kable Ente Mûtû”, Ecvibe-i Mutasavvıfâne.

KAYNAK: Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri I (1972), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (C. 12, 2015).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör