Ali Naci Karacan

Gazeteci, Yazar

Doğum
Ölüm
Eğitim
Galatasaray Lisesi

Gazeteci-yazar (D. İstanbul, 1896 – Ö. İstanbul, 1955). Fransız Ererler Okulu ve Galatasaray Lisesi mezunu. Lise yıllarındayken öğretmeni olan Tevfik Fikret’in etkisiyle aruz vezninde şiirler yazmaya başladı. Gazeteciliğe Yunus Nadi’nin yazı işleri müdürü olduğu Tasvir-i Efkar gazetesinde başladı. Üç yıl sonra İkdam gazetesine geçti. Burada İttihat ve Terakki’yi eleştiren yazılarının yanında Rûbab dergisinde Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Cadı romanını eleştiren yazıları yayımlandı. Sonrasında Vakit gazetesinde yazı işleri müdürü olarak çalıştı.

Bağdat’taki Türk birliklerini komuta eden Goltz Paşa’nın tercümanı olarak I. Dünya Savaşı’na katıldı. Savaş sonrasında Necmettin Sadak, Kazım Şinasi Dersan ve Falih Rıfkı ile birlik Akşam gazetesini çıkarmaya başladı (1918). Gazetede, Milli mücadele’nin başladığı bu dönemde arkadaşlarıyla beraber Kurtuluş Savaşı’nı destekleyen yazılar yayımladı. Savaş zaferle sonuçlandığında Lozan Barış Antlaşması’nı imzalayan kurulla birlikte İsviçre’ye gitti. Oradaki gözlemlerini Lozan Konferansı ve İnönü ismiyle kitap haline getirdi. Döndüğünde İkdam gazetesini yeniden kurdu (1926). Harf devriminden sonra doğan teknik sıkıntı nedeniyle Karacan gazeteyi kapatmak zorunda kaldı ve ardından Viyana’ya gitti. Döndüğünde önce Politika (1931), sonra İnkılâp, sonra da Tan (1935) gazetelerini kurdu. Aynı zamanda Anadolu Ajansı’nın Balkan muhabirliğini yapan Karacan, bir dönem de İsviçre basın ataşeliği görevini üstlendi (1948). Son olarak Milliyet gazetesini kurdu (1950).

Ali Naci Karacan’ın anısını yaşatmak amacıyla 1962 yılında Milliyet gazetesi tarafından düzenlenen yazı yarışmalarıyla Karacan Armağanı verilmeye başlandı. Karacan’ın çeşitli gazete ve dergilerde yayımlanan makalelerinin yanında kitap haline getirilmiş iki eseri vardır.

ESERLERİ:

Ya Hürriyet Ya Ölüm (1934), Lozan Konferansı ve İnönü (1943, 2. baskı 1971).

HAKKINDA: Türkiye Ansiklopedisi (c. 3, s. 868, 1974), İhsan Işık / Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi  (2006).HAKKINDchdjfhjds

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör