Zelilî

Mutasavvıf, Şair

Doğum
-
Ölüm
-
Burç
Diğer İsimler
Ali

Mutasavvıf-şair (D. ?, Ormna köyü / Akseki / Antalya – Ö. ?, Ormna köyü / Akseki / Antalya). XVII. yüzyıl’da yaşadı, doğduğu köyde öldü. Asıl adı Ali’dir. Kadirî sûfî ve bilginlerindendir. Nasıl bir öğrenim gördüğü hakkında bilgi yoktur. Niyâzü’l-Müznibîn adlı mesnevîsinden anlaşıldığına göre İslâmî ilimlere oldukça vakıftı. Eserini II. Selim’in oğlu III. Murad’a ithaf etti.

KAYNAK: Vasfi Mahir Kocatürk / Tekke Şiiri Antolojisi (1955), Cemâl Kurnaz-Mustafa Tatcı / “Toroslarda Bir Mutasavvıf Şair: Ali Zelîlî” (Doğu Akdeniz, sayı: I, 1998), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör