Asım Us

Siyasetçi, Yazar

Doğum
Ölüm
11 Aralık, 1967
Eğitim
Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Fakültesi)
Diğer İsimler
Mehmet Asım Us

Yazar, siyaset adamı (D. 1884, Gördes / Manisa - Ö. 11 Aralık 1967, İstanbul). Tam adı Mehmet Asım Us’tur. Beşiktaş Askerî Rüştiyesi (ortaokul), Vefa İdadisi (lise) ve Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Fakültesi, 1907) mezunu. Ziraat Bankasında piyango kâtipliği, İzmir’de maiyet memurluğu (1908) yaptı. Elmalı kaymakamlığından (1909) istifa ederek Hüseyin Cahit Yalçın’ın Tanin gazetesinde çalışmaya başladı. Bir süre de İstanbul Öğretmen Okulu ve Galatasaray Lisesinde öğretmenlik ve Maliye Bakanlığında memurluk yaptıktan sonra, resmî görevinden ayrılarak Ahmet Emin Yalman’la birlikte Vakit gazetesini çıkardı (1918). Cumhuriyet’ten sonra Artvin ve Çoruh’tan milletvekili seçildi (1927, 1950). Çıkardığı ve çalıştığı gazetelerde fıkra yazarlığı yaptı.

ESERLERİ:

DERLEME-ANI-GEZİ: Karikatür (gazete yazıları, 1911), Ameli Kitabet Usul-i Tahrir (1914), Anadolu Yavrusunun Kitabı (Ahmet Cevat ile, 1917), Müntehap Çocuk Şiirleri (antoloji, Celal Sahir ile, 3 cilt, 1918-19), İzmir’den Bursa’ya (Halide Edip, Yakup Kadri, Falih Rıfkı ile, 1922), Yugoslavya Seyahat Notları (1936), Londra Seyahati İntibaları (1939), İstanbul’dan Çoruh’a (1948), Gördüklerim Duyduklarım Duygularım: Meşrutiyet ve Cumhuriyet Devirlerine Ait Hatıralar ve Tetkikler (1964), Son 150 Yılın Tarihi: Tanzimat Paşaları (1965), Asım Us’un Hatıra Notları: 1930’dan 1950 Yılına Kadar Atatürk ve İsmet İnönü Devirlerine Ait Seçme (Fıkralar, 1966).

ÇEVİRİ: Kader (Voltaire’den Zadig, 1936).

KAYNAK: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. III, 1968), Yurt Ansiklopedisi (c. VIII, 1982-1983), TDE Ansiklopedisi (c. 8, 1976-98), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (gen. 6. bas. 1999), TBE Ansiklopedisi (2001), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör