Abdülaziz Bekkine

Mutasavvıf

Doğum
Ölüm
02 Kasım, 1952

Mutasavvıf (D. 1895 İstanbul / Mercan – Ö. 2 Kasım 1952, İstanbul). Kazanlı bir ailenin çocuğudur. İlim erbabı bir aile ortamında büyüdü ve okul öncesi Kaptanpaşa Camii imamı Halil Efendi’den Arapça ve Kur’an dersleri aldı. Daha sonra Darüttedris Mektebini bitirdi. 1910’da ailesiyle birlikte Kazan’a göçtü. Rus İhtilâli ve babasının ölümü dolayısıyla Buhara’ya geçti ve orada da tanınmış bilginlerden ilim tahsil etti. 1921’de tekrar İstanbul’a yerleşti. Burada da Bayezit Medresesine devam etti. Medrese arkadaşlarından Mehmet Zahid Kotku vasıtasıyla Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevî’nin halifelerinden Tekirdağlı Mustafa Feyzi Efendi’yle tanıştı ve tasavvufî eğitimini ondan aldı. Ömrü boyunca çeşitli İstanbul camilerinde imamlık yaptı. Yazar Nurettin Topçu üzerindeki etkisi ve Ramuzu’l-Ehadis / Hadisler Deryası Tercümesi (2 cilt, yay. haz. Lütfi Doğan – M. Cevat Akşit, 1980) adlı eseriyle tanındı.

HAKKINDA: Ahmed Ersöz / Abdülaziz Bekine Hazretleri (1992).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör