Nakibzade Mehmet Ata Seçilmiş

Diwan Poet

Birth
Death
Education
Medrese mezunu

Şair, hukukçu ve din adamı (D. 1878, Adıyaman – Ö. 1936, Adıyaman). 1878 yılında Adıyaman’da doğdu. Medrese tahsili yaparak icazet aldı. İmamlık, Belediye azalığı görevlerinde bulundu. Dava vekilliği yaptı.

Zamanın şairleri arasında bilhassa manzum tarih düşürme ile ün salmıştır. Kapcami üzerindeki kitabesinde yer alan  “innemal amalü binniyet” ibaresi ebcet hesabı ile okunduğunda camiin 1926 yılında yapılmış olduğu anlaşılmaktadır. 1936 yılında Adıyaman’da vefat etmiştir.

KAYNAK. Sabri Galip Nakipler (Bilgi teyidi, 18.10.2020).

GAZEL

GAZEL

 

Bir harabe zare dönmüşken bu cami serteser

Kıldı inşa Hacı Muhammet Ali  Bey namıver

 

Etyab emvalin ibzal etti ol merd-i güzin

Çün vücuhi birre sarf etmek ana ısrı peder

 

Fadlı el tafınla isyanın bağışla yağıyan

Evcü bâlâya erince nale-yi  aynel mefer

 

Ehligârın kalbini cennetle tebşir eyledin

Lihye-i pak-i habibin hadimidir bu meğer

 

Pişrev-i rehber ana danişver olsun çarıyar

Ruzi destinizde olsun şefii hayrül beşer

 

Kim dilerse tarih-i tecdid bilmek ey ATA

İnnemal amalü binniyet okusun fehmeder

RELATED BIOGRAPHIES

Show More