Şeyh Halid

Mutasavvıf, Şair

Doğum
Ölüm
27 Temmuz, 1931
Eğitim
Sivas Mekteb-i Rüştiyesi
Diğer İsimler
Mehmed Hâlid (asıl adı)

Şair ve mutasavvıf (D. 1866, Sivas – Ö. 27 Temmuz 1931, Sivas). Asıl adı Mehmed Hâlid’dir. Kadıoğulları adıyla bilinen bir aileden ve Nakşibendî tarikatının büyüklerindendir. Doğduğu mahallede bulunan Sıbyan Mektebini (ilkokul) bitirdi. 1868 yılında Sivas Mekteb-i Rüştiyesinden (ortaokul) icazetnâme (yeterlilik, diploma) alarak mezun oldu. Öğrenimini devam ettirmek isterken “manevî pederim” dediği amcası Hafız Rahmi vefat etti. 1873 yılında Sivas 4. Süvari Alayına gönüllü olarak kayıt yaptırdı. Bir yıl kadar Sivas’ta kaldıktan sonra, Erzincan’ın Tercan ilçesinin Mama Hatun kasabasına gönderildi ve bir yıl kadar da orada kaldı. Daha sonra Erzurum ve Kars’a gitti. Kars’ta iken başlayan ve “93 Harbi” diye bilinen Osmanlı-Rus Savaşına (1877-78) katıldı. Van, Muş, Erzincan ve Erzurum’da bulundu.

1880 yılında Sivas İstinaf (Üst) Mahkemesinde maaşsız stajyer memur olarak çalışmaya başladı. Yapılan bir sınavı kazanarak Gürün Bidâyet (Sorgu) Mahkemesi ikinci katipliği görevine getirildi. 1887 yılında (o tarihte Sivas’a, sonradan Tokat’a bağlı olan) Erbaa ilçesi Bidâyet Mahkemesinde hakim yardımcılığına tayin edildi. 1888 yılında Sivas merkez savcı yardımcılığı görevine getirildi. 1889 yılında Darende Bidâyet Mahkemesi hakim yardımcılığına tayin edildi. 1892’de Gürün Bidâyet Mahkemesi hakim yardımcılığından Darende Bidâyet Mahkemesi başkatipliği görevine geçti. 1893 yılında, selefinin memuriyetinin bakanlıkça kabul edilmemesi üzerine, bir önceki görevi olan Gürün ilçesi hakim yardımcılığı görevine döndü. 1896 yılında Darende Bidâyet Mahkemesi sorgu hakimi muavinliğine geçti. 1899 tarihinde Tonus (Altınyayla) ilçesi Bidâyet Mahkemesinde başkatiplik görevine atandı. Kuruçay’da görevli olduğu bir sırada, şeyhi Tosyalı Sadık Baba’nın isteğiyle emekliye ayrıldı. Şeyhinin ölümünden sonra Nakşibendî tarîkatının Üveysî koluna şeyh oldu.

Münâcât, naat, ilahi ve gazellerden oluşan 170 adet şiirden oluşan yazma Divan’ının tek nüshası Cumhuriyet Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Kütüphanesindedir. Biri manzum ikisi mensur olmak üzere yazma halinde üç eseri bulunmaktadır. Galip Hergüner adlı ve şair olan bir oğlu vardır.

ESERLERİ (Şiir):

Divan (yay. haz. Alim Yıldız, 2004), Mektûbât (el yazması), Hilâfetnâme (el yazması).

KAYNAK: Alim Yıldız / Sivaslı Şairler Antolojisi (2003), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör