Şefik Bey (Yağcı)

Milletvekili, Yönetici, Bürokrat

Doğum
Ölüm
Eğitim
Valide Rüştiyesi
Diğer İsimler
Yağcı Şefik Bey

Osmanlı dönemi yönetici, bürokrat ve milletvekillerinden (D. 1852, İstanbul – Ö. 1915, İstanbul). Donanmamızı yükseltmek uğrundaki çalışmaları ile tanınmış ve İstanbul Millet Vekilliğinde bulunmuş değerli memleket adamlarımızdandır. Hariciye Nazırı Rifat Paşa onun küçük kardeşidir. Valide Rüştiyesini bitirdikten sonra babasının Balkapanı’ndaki ticarethanesinde yağ ve zahire ticaretine başladı. 1908 İnkılâbına kadar yalnız ticaretle uğraşmış, yedi sene Ticaret Odası’nda, üç sene Ziraat Bankası’nda üye olarak bulundu. Sonraki yıllarda ticareti oğullarına bırakarak memleket işleri ile meşgul oldu. Belediye Meclisi üyesi oldu, Donanma Cemiyeti kurulunca İdare Heyeti Reisliğine seçildi. Bu işte çok samimî ve fedakâr hizmetleri ile tanınmıştır. Osmanlı Mebusan Meclisi’nin ikinci ve üçüncü devrelerinde İstanbul Milletvekili seçildi. Dindar, zengin, hayırsever, bütün mizaç ve kıyafeti ile tam bir İstanbul Efendisi idi.

KAYNAK: İbrahim Alâeddin Gövsa / Türk Meşhurları Ansiklopedisi (1946).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör