İsmail Mahir Efendi

Milletvekili, Yönetici, Eğitimci, Bürokrat, Siyasetçi

Doğum
Ölüm
Eğitim
Kastamonu Öğretmen Okulu

Eğitimci, yönetici, bürokrat, siyaset adamı, milletvekili (D. 1869, Araç / Kastamonu – Ö. 1916, İstanbul). Darüleytamların (Öksüzleryurdu, günümüzde Yetiştirme Yurdu) kurulmasındaki gayreti ve İstanbul Meclisinde iken takrir (önerge) vermekteki faaliyeti ile tanınmış hocalarımızdandır. Kastamonu'nun Araç İlçesi köylerinden birinde doğdu. Medreselerde okuduktan sonra Kastamonu Öğretmen Okulundan mezun oldu. Selanik Rüştiyesi ile Öğretmen Okulunda ve Sanayi Okulunda öğretmen ve müdür olarak bulunduğu sıralarda gizli örgüt İttihad ve Terakki Cemiyetinde çalıştı. 1908 askeri darbesinden sonra İstanbul Öğretmen Okuluna Müdür oldu ve sonra Kastamonu Millet Vekilliğine seçildi. Mecliste iken pek çok takrir (önerge) verdiği için arkadaşları kendisine Ebüt-Takarir (Önergecilerin babası, Önergecibaşı) lâkabını takmışlardı. Şahsiyeti ve faaliyetleri ile İttihad ve Terakki Partisinde oldukça saygınlık kazandı.

Trablus, Balkan ve Birinci Cihan savaşlarının ortaya bıraktığı yetimleri korumak üzere açılan Darüleytamların (Öksüzleryurdu, günümüzde Yetiştirme Yurdu) kuruluşunda hizmeti vardır. Bu müesseselerin ilk Umumî Müdürü o idi. Bu vazifede iken ölerek Bebek Darüleytamı bahçesine gömülmüştü. İstanbul’un işgalinden sonra bu müessese yabancı kuvvetler tarafından işgal edildiği için kemikleri oradan çıkartılarak Bebek Mezarlığına nakledilmiştir. İsmail Mahir Efendi, adaşı ve hemşehrisi Ahmed Mahir Efendi kadar âlim değildi, fakat parti işlerinde ondan daha mahirdi.

KAYNAK: İbrahim Alâeddin Gövsa / Türk Meşhurları (1946).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör