Celal Yıldırım (Müftü)

Müftü, İslam Bilgini

He is one of the recent Islamic scholars; He was the Mufti of Aydın, Afyon and İzmir. He was born in Kulp town of Diyarbakir in 1932. Prof. Dr. Cemal Yildirim is his brother. After completing the secondary school education (1945), he received Islamic discipline training from his father and continued training at several Madrasahs in Turkey and Egypt. He also received private lessons from prominent religious scholars.

He worked as Aydın, Afyon (25.04.1966-20.07.1977) and İzmir Mufti and then he was retired. He continues with his studies in Istanbul. He is very well known by his studies on Islamology. He is married and father of four children.

WORKS:

RESEARCH: Ahiret Alemi ve Safhaları (1962), İslâm Akaidinden Seçmeler (1962), Kadir Gecesi (1963), Mezhep Sahibi Dört İmamın Menkıbeleri (1964), Meşâhîr-i Evliyâdan Dört Kutup (1964), Hikmet Pırıltıları (1964), İnsanlığın Önderi Muhammed Mustafa (1966), Hutbe, Müslümanlara Öğütler (1966), Hadîs-i Şeriflere Göre Amellerin Faziletleri (1967), Oruç ve Hükümleri (1971), Kur’an Ahlâkı ve Mezhep İmamlarının Görüş Farklılıkları (2 volumes, 1971-1972), İslâm Bahçesinin Gül Demetleri (1972), İslâm Ahlâkından Parlak Sahifeler (1975), Hanefi ve Şafii Mezheplerine Göre Büyük İlmihal (1976), Tarihte Devlet Adamlarına Işık Tutan İslâm Büyükleri (2 volumes (1978), İslâm Fıkhı (4 volumes, 1980), Meal ve Tefsir (30 fascicle), İslâm’ın ışığında Asrın Kur’an Tefsiri (11 volumes, 1989).

TRANSLATION: Hakikatten Katreler – Dönüş Gününe Hazırlanmak Üzre Tenbihler (from İbn Hacer-i al-Askalânî,1962), Kelime-i Tevhid Kal’ası İmam (from Gazali, 1964), Riyâdan İhlâsa, Gurudan Tevazua (from Gazali, 1965), Tarîkat-ı Muhammediye Tercümesi (from İmam Birgivî, 1969), Kur’an ve Modern İlim (from Prof. Dr. Abdülfettah Tabbara, 1973), Biz ve Bugünkü Batı Medeniyeti (from Ebû’l-A’la Mevdudî, 1974), Füyûzât-ı Rabbaniyye (from Abdülkadir Geylâni, 1975), Gönül İncileri (from Abdülkadir Geylanî, 1975), Hazinetu’l-Esrar (from Seyyid Muhammed Hakkı, 1977), Şeriat-Tarîkat-Marifet-Hakikat (from Eş-Şeyh Abdülaziz Derbağ el-İbriz, 1979), İslâm Hidayeti (from İbni Teymiyye, 1999).

REFERENCE: Şevket Beysanoğlu / Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları (v. 3, 1997, p. 336), İhsan Işık / Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (The 2nd edition, 2009, 12. V. 2015) - Diyarbakır Ansiklopedisi (2013) – Geçmişten Günümüze Diyarbakırlı İlim Adamları Yazarlar ve Sanatçılar (2014).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör