Atilla Şentürk

Türk Dili ve Edebiyatı Profesörü, Araştırmacı Yazar, Edebiyat Araştırmacısı, Akademisyen

Doğum
24 Eylül, 1958
Eğitim
İstanbul University Faculty of Literature Department of Turkish Language and Literature
Burç
Diğer İsimler
Ahmet Atilla Şentürk

Researcher of literature (b. 24 September 1958, İstanbul). His full name is Ahmet Atilla Şentürk. He attended 50th Yıl Yeşilköy High School (1976) and graduated from İstanbul University, Faculty of Literature, Department of Turkish Language and Literature (1980). He entered the same faculty as an assistant in 1983 and became a doctor there (1987). He participated in the study on “Edebî Metinler Işığında Osmanlıda Gündelik Hayat” (Daily Life in the Ottoman Empire according to Literary Texts) at the Ohio State University, Department of Near East Languages and Literature in the United States between 1991 and 1993. In 1993 he became an associate professor and a professor in 2000. He continued his studies as a lecturer at the Department of Ancient Turkish Literature at the same university.

Between 1994 and 1995, he was a member of the Atatürk Culture, Language and History Higher Association, the Commission for Literary Terminology in the Literature of the Turkish World. After 1995, he worked as the editor of the review Osmanlı Araştırmaları.

His graduate thesis was Tahirü'l-Mevlevî'nin Hayatı ve Eserleri” (The Life and Works of Tahirü’l-Mevlevi). His doctorate thesis was “Başlangıçtan XVI. Asra Kadar Anadolu Sahası Mesnevîlerinde Edebî Tasvirler” (Literary Descriptions in Anatolian Rhyming Couplet Poems from the Beginning until 16th Century). His articles have been published in the reviews Tarih ve Toplum, Türk Dili, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, Dergâh, Osmanlı Araştırmaları, Bir and in collaborative books since 1988.

WORKS:

Şemseddin Sâmî - Temel Türkçe Sözlük (Şemseddin Sami-Basic Turkish Dictionary, a dictionary of Turkish, edited by Atilla Şentürk, collaborative work, 1986), Tahirü’l-Mevlevî - Hayatı ve Eserleri (Tahirü’l-Mevlevi-His Life and Works, 1991), Tahirü’l-Mevlevî-Matbuat Alemindeki Hayatım ve İstiklâl Mahkemeleri (Tahirü’l-Mevlevi-My Life in the Publishing Business and the Independence Courts, 1991), Ahmed Paşa’nın Güneş Kasidesi Üzerine Düşünceler (Considerations on the Sun Eulogies of Ahmed Paşa, a eulogy consisting of 170 staves by the 16th Century Poet Ahmed Paşa written for Sultan Mehmet the Conqueror and its Interpretation, 1994), Rakib’e Dair (On Rakib, poems written on Rakib in Divan* poetry, 1995), Sultan Beyazıt Methiyesi (A Eulogy to Sultan Beyazıt, the eulogy by Necati Bey for Sultan Beyazıt and his other odes, 1995), Necatî Beğ’in Sultan Bayezid’e Medhiyesi ve Bir Gazeli Hakkında Notlar (Notes on Necati Bey’s Eulogy to Sultan Beyazıt and an Ode of his, 1995), Sûfî yahut Zâhid Hakkında (On Sufi or Zahid, 1996), Kanuni’yi Hicveden Şiir: Şehzade Mustafa Mersiyesi Işığında Osmanlı Edebiyatında Gerçekçilik (The Poem that Satirized Sultan Solomon the Magnificent: Realism in Ottoman Literature Regarding the Eulogy for Prince Mustafa, the eulogy by Yahya Bey for Prince Mustafa, 1998), Osmanlı Şiiri Antolojisi (Anthology of Ottoman Poetry, 1999), İz / Malatya Hikâyeleri (Traces/Stories from Malatya, stories told about the province of Malatya, 2000). 

REFERENCE: İsmail Güleç / Kanuni’yi Hicveden Şiir: Şehzade Mustafa Mersiyesi - Ahmet Atilla Şentürk (Hece dergisi, Nisan 1999), Arslan Tekin / Edebiyatımızda İsimler ve Terimler (2.bas.1999), Ahmet Vural / Türkiye Kitap Katalogu I-II-III (1997, 2002), Murat A. Karavelioğlu / Osmanlı Şiiri Antolojisi (Virgül, Nisan 2000), Eray Canberk / Divan Şiirine Yeni Bir Bakış (Cumhuriyet Kitap, 15.6.2000), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör