Kemal Eraslan

Türk Dili ve Edebiyatı Profesörü, Akademisyen, Yazar

Doğum
30 Ekim, 1930
Eğitim
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Burç

Akademisyen, Türk dili ve edebiyatı profesörü, yazar. 30 Ekim 1930, Diyarbakır doğumlu. Diyarbakır Cumhuriyet İlkokulu (1943), Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi (1951), İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (1956) mezunu. Çalışma hayatına Adıyaman Lisesinde edebiyat öğretmeni olarak başladı. Mesleğini bir süre de Adana Erkek Lisesi ve İstanbul Çapa Eğitim Enstitüsünde sürdürdü. 1965’te İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Filolojik Kürsüsüne asistan olarak girdi. 1970 yılında “Alî Şîr Nevâyî, Nesâyimü’l-Mahabbe min Şemâyimi’l-Fütüvve, Metin ve Dil Özellikleri” adlı tezi ile doktor unvanını aldı.

1971-73 yılları arasında Humboldt Vakfının burslu öğrencisi olarak Almanya’da bulundu. 1975 yılında “Eski Türkçede İsim-Fiiller” adlı tezi ile doçent unvanını kazandı. 1979 yılında Irak ve 1981 yılında İngiltere’de bulundu. 1982 yılında “Ahmed-i Yesevî, Dîvân-ı Hikmet’ten Seçmeler” adlı takdim tezi ile profesör unvanını aldı. Aynı yıl Selçuk Üniversitesi, İlâhiyat Fakültesi Dekanlığına atandı. 1986’da İÜ Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Dili Anabilim Dalı öğretim üyeliğine, daha sonra da Anabilim Dalı Başkanlığına getirildi. Türk Dil Kurumu üyesidir. 1957 yılında ilkokul öğretmeni Sabriye Hanım ile evlenmiş; bu evlilikten 1958 yılında ilk çocuğu Zafer (Makine mühendisi), 1961 yılında da kızı Hatice (Tıp doktoru) dünyaya gelmiştir.

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA-İNCELEME: Eski Türkçede İsim-Fiiller (1980), Türkistan'ın Piri Hoca Ahmed Yesevi ve Külliyesi (Ethem Ruhi Fığlalı, Selçuk Mülayim, Yaşar Çoruhlu ile birlikte, 2009).

YAYIMA HAZIRLAMA: Kutadgu Bilig III İndeks (Reşid Rahmeti Arat’tan, Osman F. Sertkaya-Nuri Yüce ile, 1979), Divân-ı Hikmet’ten Seçmeler (Ahmed-i Yesevî’den, 1983), Hüseyin Baykara Divanı’ndan Seçmeler (1987), Mîzânu’l Evzân (Vezinlerin Terazisi, Ali Şir Nevâyî’den, 1993), Nesebnâme Tercümesi (Mevlânâ Safiyyüddin’den, 1996), Mevlâna Sekkâkî Divanı (Mevlana'dan, 1999), Mecalisü'n - Nefayis (Ali - Şir Nevayi'den, Giriş ve Metin I. cilt ; Çeviri ve Notlar II. Cilt, 2001).

KAYNAKÇA: Şevket Beysanoğlu / Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları (c. 3, 1997, s. 319-321), İhsan Işık / TEKAA (2006) - Diyarbakır Ansiklopedisi (2013) - Geçmişten Günümüze Diyarbakırlı İlim Adamları Yazarlar ve Sanatçılar (2014).

 

 

 

 

 

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör