Abdullah Develioğlu

Müftü, İlahiyatçı, Eğitimci

Doğum
Ölüm

Eğitimci, ilahiyatçı, müftü (D. 1892, Kayseri’nin Develi ilçesi – Ö. 28 Mayıs 1984, İstanbul). Develi’nin Cami-i Kebir Mahallesinden olup, babası ulemadan Develi Müftüsü Hacı Mahmut Efendi’dir. İlk tahsilini Develi’de yapıp rüştiyeyi 13 yaşında (1908’de) bitirerek Kayseri’ye göç etti. Orada Hamurculu Osman Efendi’den nahiv, mantık, belağat ve İlm-i beyan okudu. Hamurculu Osman Efendinin vefat etmesinin (1912) ardından üç sene de Miyaszade Nuh Naci Efendinin derslerine devam ederek icazatname aldı. Daha sonra adap, kelam, fıkıh, feraiz, tefsir, aruz ve muamma dersleri okudu. 1914 de 1. Dünya Savaşının başlamasıyla on yıl tahsiline ara vermek zorunda kaldı. Sıvaş yıllarında askere alınarak dört yıl Ankara’da vatani görevini yaptı. Kayseri’de 1919’da evlendi.

Abdullah Develioğlu,1920 yılında Kayseri Darü’l-Hilafe Medresesi Muallimliğine tayin edildi. Dört yıl bu görevde bulunduktan sonra Kız Orta Mektebi din dersi öğretmenliğine, daha sonra Hapishane öğretmenliğine, bir yıl sonra da Develi İlkokulu öğretmenliğine tayin edildi. Bu vazifede iken ek görev olarak Develi vaizliği yapmıştır. 1933’te öğretmenlikten ayrılıp vaizlik yaptığı 1941 yılında Kayseri Müftü müsevvidi olarak görevlendirildi, 1943’te aynı yerin müftü vekilliğine getirildi. 1945’te Kayseri müftülüğüne asaleten atandı. 1950’de Kayseri merkez olmak üzere Yozgat ve Sivas illeri gezici vaizliğini iki devam ettirdi.

9 Temmuz 1952’de Adana müftülüğüne atanan Develioğlu, beş yıl kadar bu görevde bulunmuş olup, ayrıca dışarıdan Adana İmam-Hatip Lisesi meslek dersleri öğretmenliği yapmış ve 8 Eylül 1956 tarihinde de Adana müftülüğünden emekli olmuştur. 1964’de İstanbul’a yerleşen Develioğlu, 28 Mayıs 1984 pazartesi günü 93 yaşında iken vefat etmiştir. Evli olup ileri derecede Arapça ve Farsça bilirdi. 3 Bin Müellifin Hal Tercemesi, Elkeh fürrakim Fi Şerh-i Bismillahirrahmanirrahim, Şir’at-ü-l-İslam Tercemesi ve Oğluma Öğütlerimin Şerhi adlı eserleri henüz basılmamıştır.

BASILI ESERLERİ:

Oğluma Öğütlerim, Oğlumun Dini Bilgileri, Dini ve Tarihi Bilgiler, Cuma günü ve Namazı, Hz.Ali ve Evlatları, Pençname (İlk beş eser bir arada), Fulk-i’l-Ebhar fi Şerh-i Lücet-ü-l-Esrar, Gülizar-ı Sofiye (Eski ve yeni hallerde). 

KAYNAK: Abdullah Satoğlu / Kayseri Ansiklopedisi (2002), Abdullah Develioğlu (develi.org.tr - adanamuftulugu.gov.tr,  13.8.2015).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör