Âlemî (Küçük Mehmed Efendi)

Mutasavvıf

Doğum
-
Ölüm
Burç

Mutasavvıf (D. ? Amasya – Ö. 1635, Amasya). Halvetî şeyhlerinden. Zileli Abdurrahman Efendi’nin talebesi ve Abdülmecid-i Sivasî’nin halifesidir. Amasya’da Beyazıt Camii kürsü şeyhliği yaptı. Amasya’da Pir İlyas Halvetî’nin yanına defnedildi.

ESERLERİ:

Kitâbü’ Makbûl fî Hali’l-Huyûl, Mecmûatü’ Nekâyıh ve Mecmûatü’-n- Nesâyıh, Nusahü’l- Hükkâm Sebebü’ Nizâm, Nehrü’l-Eshâb ve Kahru’s-Sibâb, Risâle fî Ta’lîm ve’t-Taallüm, Risâle-i Regaibiyye, el-Hükmü’l-İlâhiyye.

HAKKINDA: Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri I (1972).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör