Sabri F. Ülgener

İktisatçı, Düşünür, Hukukçu

Doğum
08 Mayıs, 1911
Ölüm
01 Temmuz, 1983
Eğitim
Istanbul University Faculty of Law
Burç

Economist (b. 1911, İstanbul – d. 1983). He graduated from İstanbul University, School of Economics. He worked as a lecturer at this faculty for a long time. He went abroad to do research on economics and economic history. Ülgener became known for his research on "Determination of Ideological Factors in Change".

WORKS:

İktisadi İnhitat (Social Descent) Tarihimizin Ahlâk ve Zihniyet Meseleleri (Moral and Mentality Issues in Our History, 1951), Tarihte Darlık Buhranları (Shortage Crises in History) (1951), İktisat Dersleri (Economic Lessons, 1952), Millî Gelir İstihdam ve İktisadi Büyüme (National Income Employment and Economic Growth, 1962), Çözülme Devri Zihniyeti (Mentality of the Disintegration Era, 1981), Zihniyet ve Din (Mentality and Religion, 1981), Zihniyetler Aydınlar ve İzm'ler (Mentalities, Intellectuals and Ism’s, 1983), İktisadi Çözülmenin Ahlâk ve Zihniyet Dünyası (The World of Morals and Mentality of the Economic Disintegration, 1995)

REFERENCE: Ahmed Güner Sayar / Bir İktisatçının Entelektüel Portresi: Sabri F. Ülgener (1998), Vitrindekiler (Cumhuriyet Kitap, 9.7.1998), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007) - Ünlü Fikir ve Kültür Adamları (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 3, 2013) - Encyclopedia of Turkey’s Famous People (2013).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör