Ahmed Güner Sayar

İktisatçı, Araştırmacı, Yazar

Doğum
06 Kasım, 1946
Eğitim
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi
Burç

İktisatçı, araştırmacı-yazar. 6 Kasım 1946, İstanbul doğumlu. Şair ve yazar Abbas Sayar’ın oğludur. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul’da tamamladı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden 1968’de mezun oldu. Mezun olduğu fakülteye 1975’te araştırma görevlisi olarak girdi. İngiltere’de Birmingham Üniversitesi Ekonomi Bölümünde yüksek lisans yaptı (1970-72). İÜ İktisat Fakültesinde doktorasını yaptı (1976), doçentliğe (1980) ve profesörlüğe (1988) yükseldi. Çalışmalarını 1982’den sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde öğretim üyesi olarak sürdürdü. Aynı fakültenin İktisat Tarihi Anabilim Dalı başkanlığını yaptı.

Makaleleri Tarih ve Toplum, Toplum ve Bilim, Türkiye Günlüğü, Toplum ve Ekonomi, Dergâh, Türk Yurdu gibi dergilerde yayımlandı. Uzmanlık alanı iktisat teorisi ile iktisat tarihidir. Özellikle 1986 yılında yayımlanan Osmanlı İktisat Düşüncesinin Çağdaşlaşması adlı eseri bu alandaki önemli bir yayınıdır. Hocalarına olan minnet borcunu ödemeye çalıştığını belirttiği ilk eseri A. Süheyl Ünver: Hayatı Şahsiyeti ve Eserleri 1898-1986 (1994) çalışmasını Bir İktisatçının Entellektüel Portresi: Sabri F. Ülgener çalışması izledi (1998). 

Esas ilgi alanı `İktisat Teorisi` ile tarihi birleştiren çalışmalardır. İktisadî yapıları incelerken iktisat teorisi ve zihniyet tahlilleri arasındaki ilişkilere önem verir. Bu yönüyle hocası olan Sabri Ülgener’in takipçisidir. Kitap ve makaleleri çeşitli dergilerde yayınlanır ve ilgiyle takip edilir.

Ahmed Güner Sayar, öğrenciliği sırasında ve sonrasında İstanbul’un sanat ve kültürle yoğrulmuş seçkin muhitlerinde bulunur. Her biri abidevi niteliğe sahip şahsiyetlerin halkalarına dâhil olur ve yetişmesine buralarda devam eder. Sonraki dönemde bu tesir eserlerine yansır, vefa örneği portreler ve biyografiler yayınlar.

ESERLERİ:

Osmanlı İktisat Düşüncesinin Çağdaşlaşması (1986), A. Süheyl Ünver: Hayatı, Şahsiyeti ve Eserleri 1898-1986 (1994), A.Süheyl Ünver Bibliyografisi (1998),  Bir İktisatçının Entellektüel Portresi: Sabri F. Ülgener (1998), Osmanlıdan Cumhuriyete Portre Denemeleri (2000), Osmanlıdan 21. Yüzyıla Ekonomik, Kültürel ve Devlet Felsefesine Ait Değişmeler (2001), Hasan Ali Yücel’in Tasavvufi Dünyası ve Mevleviliği (2002), İktisat Metodolojisi ve Düşünce Tarihi Yazıları (2005), İnsanlar, Olaylar ve Mekanlara Dair Yazılar (2007), İdris Küçükömer (2008), Süheyl Ünver Hayatı Şahsiyeti ve Eserleri 1898-1986 (2004), İktisat Metodolojisi ve Düşünce Tarihi Yazıları (2005), Ülgener Yazıları (2006), Osmanlı'dan Cumhuriyete Portre Denemeleri (2014).

KAYNAKÇA: İhsan Işık / Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007) - Ünlü Fikir ve Kültür Adamları (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 3, 2013) - Encyclopedia of Turkey’s Famous People (2013).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör