Hasan Kürdî

Mutasavvıf

Mutasavvıf (D. ?, Ban – Ö. 1735, Şam). Tasavvufa yöneldikten sonra Şam’a gitti. Orada ders verme ve eser yazmakla meşgul oldu. İbn-i Arabî’nin iki eserine şerh yazdı. Kabri Merc-i Dahdah kabristanındadır.

ESERLERİ:

Şerh-i Fusûsiül-Hikem, Şerh-i Me-vâkiu’n-Nücûm, Şerh-i Risâle-i Şeyh Reslân, Şerh-i İzzî, Şerh-i Avâmil-i Cürcâniye, Şerh-i Hâşiye alâ Şerh-i Akâid (Kayrevânî’ye).

HAKKINDA: Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri I (1972). 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör