Hasan Hüsnü Erdem

Bilgin, İslam Bilgini

Doğum
Ölüm

İslâm bilgini (D. 1889, Sadıklar / Akseki - Ö. 1974, Ankara). İlköğrenimini İstanbul’da Fetva Emini Muğlalı Ali Rıza Fatih dersiâmlarından (ders veren alim) Bayındırlı Mehmed Şükrü Efendi gibi tanınmış hocalardan ders alarak tamamladı. Dârülfünûn Ulûm-i Aliye-i Diniye, Dârülhilafe Medrese-i Aliye, Medresetü’l Mütehassisinde öğrenim gördü. Antalya’da bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra Ankara Dârülhilâfe Medresesi Fıkıh ve Mecelle Müderrisliğine atandı. Antalya ve Isparta’da bir süre daha öğretmenliğinin ardından Diyanet İşleri Başkalığı Danışma Kurulu üyeliğine getirildi (1944). Ankara İlâhiyat Fakültesinde Tefsir ve Tefsir Tarihi dersleri de veren Hasan Hüsnü Erdem, 1961’de başladığı Diyanet İşleri Başkanlığı görevinde üç yıl kaldı. Emekli olduktan sonra ilmî çalışmalarla meşgul oldu.

ESERLERİ:

Ebedi Risâlet (1948), Riyazü’s-sâlihin ve Tercemesi (3 cilt, 1949), İlâhî Hadisler (1952), Kırk Kudsî Hadis Tercümesi (1952), Beraat Gecesi Hakkında Bir Tetkik (1953), Oruç ve Ramazan İbadetlerine Dair 101 Hadis Tercümesi (1954), Abdest Almanın Diş ve Göz Sağlığı Bakımından Önemi (1963), Riyazu’s Salihin Hadislerinin Râvileri Olan Ashâb-ı Kirâmın ve Hadis İmamlarının Hâl Tercümeleri (1964), Ağaç Sevgisinin Önemi Hakkında Ayet ve Hadis Mealleri.

HAKKINDA: Veli Ertan / TDV İslâm Ansiklopedisi (c. 11, 1995).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör