Ergun Göze

Gazeteci, Yazar

Ölüm
12 Ekim, 2009
Eğitim
Istanbul University Faculty of Law

Journalist and writer (b. 1931, Sivas – d. 12 October 2009, Tokat). He attended Sivas Fevzi Çakmak Primary School and Sivas High School, graduated from Çorum High School (1950) and Istanbul University, Faculty of Law (1957). He worked as publisher founding Babıali Publishing House with his friends (1960) and as freelance lawyer from 1965)

Göze whose first article was published in the newspaper Hakikat published in Sivas (1949), later wrote articles in the review Öncü with the pen name Ahmet Kenan.

He continued writing his anectodes, that he began in the newspaper Babıali'de Sabah (1965), in the newspapers Tercüman after 1969 and Türkiye after 1988. His other articles were published in the reviews İslâm Medeniyeti, Büyük Türkiye, Büyük Edebiyatı (1972-73), Büyük Doğu (1972), Köprü (1977) and some annuals He served as news commentator in Türkiye Newspaper Radio and Television Corporation. He has still been working as the editor-in chief of Boğaziçi Publications.

WORKS:

ESSAY-RESEARCH-STUDY: Meşhurların Son Sözleri (Last Words of the Famous People, 1967), Anadolu Sahabeleri (Those who had seen the Prophet Muhammet in Anatolia, 1968), Peyami Safa-Nazım Hikmet Kavgası (Fight of Peyami Safa-Nazım Hikmet, 1969), Köşebaşı (Coin, 1969), Peyami Safa'dan Seçmeler (Selections from Peyami Safa, with Faruk Kadri Timurtaş, 1970), Mukayeseli İslâm Tarihi Kronolojisi (Chronology of Comparative History of Islam, 1971), Dirilen Çöl (Awakening Desert, 1975), İçimizden 30 Kişi (Thirty People from Us, 1975), Üniversite Dosyası (University File, Professors are Passing by, 1975), Dışişleri Kavgası (Fight of Foreign Affairs, 1975), İslâma Selâm (Greetings to Islam, 1989), Gözümle ve Gönlümle Tanıdıklarım (Those I Recognized by my Eyes and my Heart, 1989), Ecevit Çıkmazı (Dead-End of Ecevit), Bulunmuş Defterden Cuma Düşünceleri (Friday Thoughts from Found Notebook), Seçmeler (Selections), Üniversite Niçin Çöktü (Why did University Collapsed?), İslamiyet ve Teknoloji (Islam and Technology), Freud ve Freudizmin İçyüzü (Freud and Inside of the Freudism), Üç Büyük Muzdarip (Three Great Disturbed People), Rusya'da Üç Esaret Yılı (Three Captivity Years in Russia), Peygamberimiz ve Dört Halifesi (Our Prophet and Four Caliphs), Peyami Safa (Peyami Safa), Ergun Göze-Aziz Nesin Kavgası (Fight of Ergun Göze-Aziz Nesin), Theodor Harzl'in Hatıraları ve Sultan Abdülhamit (Memoirs of Theodor Harzl and Sultan Abdülhamit), Besmele Bahçesi (Garden of Swearing of Muslims), Kuğunun Son Ötüşü (The Last Singing of Swan, Epic of Dardanelles), Çanakkale'de Kumandanlar Savaşı (War of Commanders in Dardanelles, 2003).

PLAY: Çar Tabancası (Gun of Tsar), Üçüzler (Triplets).

In addition he has translations.  

REFERENCE: İhsan Işık / Yazarlar Sözlüğü (1990, 1998) - Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007) - Ünlü Fikir ve Kültür Adamları (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 3, 2013) - Encyclopedia of Turkey’s Famous People (2013), Hacer H. Göze / Ergun Göze – Aziz Nesin Kavgası (1998), Birsen Pekçolak - Zeki Büyüktanır / Homeros’tan Günümüze Anadolu Destanları (2002). 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör